Skip to content

Centraal staat in de tentoonstelling het slot in de vesting Jülich, dat vanaf 1549 als nieuwe residentie voor de hertog werd gebouwd. De Italiaanse architect Alessandro Pasqualini ontwierp een voor die tijd uiterst modern gebouw, dat door de mensen ter plaatse als zo mooi en statig werd beschouwd dat “zelfs de keizer er zou kunnen wonen.” Kern van de tentoonstelling is een deelreconstructie van het voormalige zuidportaal. De tentoonstelling biedt zijn bezoekers een kijk op de belangrijkste gebeurtenissen uit het leven van Wilhelm V. Zijn uitgestrekte hoogheidsgebied, dat een gebied van Sinzig tot Kleef en van Sittard tot Bielefeld besloeg, alsmede zijn luxueuze hofcultuur maakten dat men Wilhelm V de bijnaam “de Rijke” gaf.

Ook in dit museum
17.05.2020 - 03.11.2020
Historie

Event details

  • Zitadelle
  • 17.05.2020
  • 11:00 bis 18:00

Contact event manager

1 2 3 4

Een expositie die de jacht als onuitputtelijke schat aan motieven belicht en kunstenaars door alle epochen heen als inspiratiebron diende.

Twee verschillende tentoonstellingen met verschillende looptijden belichten het thema jacht ieder met een eigen insteek. In het museum van Schloss Rheydt gaat het om het representatieve karakter van de jacht. Op de locatie Museum Zitadelle Jülich daartegen ligt de aandacht meer op de historische en politieke betekenis ervan, passend bij een vesting en voormalige hertogelijke residentie. Met de Düsseldorfse School als voorbeeld laat deze tentoonstelling ook zien hoe het jachtmotief in de schilderkunst van de 19e eeuw voortleefde.

Ook in dit museum
Historie

Event details

  • Zitadelle
  • 17.05.2020
  • 11:00 bis 18:00

Contact event manager

1 2 3 4

Op 16 november 1944 werd Jülich gebombardeerd en kwam vervolgens ook nog eens meer dan drie maanden onder artillerievuur te liggen. Het zijn gebeurtenissen die tot de meest ingrijpende in de geschiedenis van onze stad behoren. De wereldoorlog die het fascistische Duitsland was begonnen, sloeg met volle kracht terug: “De eens zo trotse stad was desolaat en leeg”. Net als Düren en het Hürtgenwald dankt Jülich zijn bekendheid helaas vooral aan deze feiten. Foto’s uit die tijd documenteren op zeer aanschouwelijke wijze het krijgsgeweld, de verwoestingen en het leven in de ruïnes na afloop van de oorlog. Bekende fotografen hebben het vernielde Jülich vastgelegd, waaronder de Amerikaanse Margaret Bourke-White, die van de vernielingen indrukwekkende luchtopnames maakte, en de Duitser Hermann Claasen, die foto’s met een grote symbolische waarde maakte, zoals die van de verwoeste Hexenturm. Deze foto’s geven ons vandaag de dag niet alleen een indruk van de impact van de oorlog, maar leveren evenzeer stof voor een discussie rond de fotografische zichtwijze op. Om die redenen presenteert het Museum Zitadelle de tentoonstelling “BILDGEWALTIG”, waarin tal van bewijskrachtige foto’s met historische toelichting te zien zijn.

Sinds 31 mei is de tentoonstelling “ÜBERleben in JÜLICH – Fotos zu Kriegsende und Neubeginn” (“Overleven in Jülich – Foto’s van het einde van de oorlog en een nieuw begin”) van de Förderverein Festung Zitadelle e. V. ook in de burchtkelder te zien. Deze fototentoonstelling was eerder met ondersteuning van het stadsbestuur in de straten van Jülich te zien en zette zo de foto’s van de verwoeste binnenstad in direct contrast met de huidige bebouwing. De tentoonstelling levert een belangrijke en zichtbare bijdrage aan de maatschappelijke opgave, de gebeurtenissen van 75 jaar geleden kritisch te blijven reflecteren en deze in het algemene bewustzijn te houden.

Historie

Event details

  • Zitadelle
  • 23.11.2020
  • 11:00 bis 18:00

Contact event manager

1 2 3 4