Skip to content

In deze door Lern- und Gedenkort Jawne e.V. opgezette tentoonstelling wordt een nagenoeg onbekend hoofdstuk uit de Duitse geschiedenis belicht. Onderwerp is het levensverhaal van ca. 1.000 Joodse kinderen die in de jaren 1938/1939 door een reddingsactie aan uitsluiting en vervolging door de nationaalsocialisten ontsnapten. In 17 kindertransporten werden ze vanuit het hele toenmalige Duitse rijksgebied naar België in zekerheid gebracht. Helaas slechts voorlopig, zoals door de Duitse bezetting van België in mei 1940 op z’n laatst duidelijk werd. De buitengewone inzet van tal van organisaties en mensen in België en het toenmalige Duitse Rijk maakten de transporten mogelijk.

De tentoonstelling vindt plaats in het kader van de “Euregionale Erinnerungskulturellen Jugenddialoges” van het nationaalsocialistische documentatiecentrum Vogelsang. In dit grensoverschrijdende project houden jongeren zich bezig met transnationale gebeurtenissen en de herinneringscultuur met betrekking tot het nationaalsocialisme en de Tweede Wereldoorlog.

Ook in dit museum
Permanente exposities
Historie

Event details

  • Vogelsang IP
  • 11.11.2020
  • 10:00 bis 17:00

Contact event manager

1 2 3 4

De permanente tentoonstelling vestigt de aandacht op een relatief kleine groep jonge mannen, die door de partijleiding werd uitverkoren om in de zogenaamde “Ordensburgen” te worden opgeleid tot de volgende generatie leiders binnen het naziregime. Vogelsang is een duidelijk voorbeeld van hoe architectuur werd gebruikt om de macht en de heerschappij van de partij te demonstreren.

Ook in dit museum
Historie

Event details

  • Vogelsang IP
  • 03.12.2022
  • 10:00 bis 17:00

Contact event manager

1 2 3 4