Skip to content

In de tentoonstelling “In Düren zu Hause – Migrationsgeschichte(n) und kulturelle Vielfalt” worden de veelomvattende en frappante resultaten van een gelijknamig tweejarig onderzoeksproject gepresenteerd. Dit project kon worden gerealiseerd met  financiële ondersteuning door de Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stichting in Essen.

De mensen die heden ten dage in Düren met elkaar  samenleven, zijn uit meer dan 140 landen afkomstig. De stad aan de Roer heeft door de tijd heen altijd geprofiteerd van de toestroom van nieuwe burgers uit binnen- en buitenland. Mensen voor wie Düren een nieuwe thuishaven werd, hebben door de eeuwen heen tot in de huidige tijd hun sporen nagelaten. Zonder hen zou Düren niet zijn wat Düren nu is. Desondanks waren thema’s die met historische en hedendaagse migratie en culturele diversiteit verbonden zijn nooit onderwerp van een allesomvattend onderzoek waarvan de resultaten in de openbaarheid worden getoond. Het stadsbestuur van Duren wilde daarin verandering brengen. Het doel daarbij is niet alleen kennisverbreding rond het thema migratie. Er moet ook een ontmoetingsplaats ontstaan, die ruimte biedt voor een toenadering tussen de verschillende  bevolkingsgroepen in Düren.

Ook in dit museum
Historie

Event details

 • Stadtmuseum Düren
 • 24.01.2022
 • 11:00 bis 17:00

Contact event manager

1 2 3 4

In de bijzondere expositie “Och, wat wor dat fröher schön … Das alte Düren im Modell” worden voor het eerst de vele door Josef Winthagen gebouwde schaalmodellen van het oude Düren in één tentoonstelling bijeengebracht en aan het publiek voorgesteld.

“Ik heb mijn hart verpand aan het oude Düren zoals ik dat als kind heb leren kennen”, zegt de uit Rölsdorf stammende Josef Winthagen (geb. 1932). “De jongere generaties kunnen zich niet meer voorstellen hoe mooi onze historische binnenstad was. Verdwijnt mijn generatie, dan verdwijnen ook de verhalen uit die tijd mee.” Het idee om het oude Düren in model na te bouwen kwam bij hem in 2008 op. Al experimenterend ging de toentertijd 76-jarige Winthagen in zijn eigen werkplaats met hout, fijn gereedschap, schroeven, lijm en verf aan de slag. Als eerste vingeroefening bouwde hij zijn eigen huis na en raakte daarbij in vuur en vlam voor deze nieuwe hobby. Er volgden rond 40 schaalmodellen van historische gebouwen in Düren, die zelf in de meeste gevallen de verwoesting van de stad tijdens de tweede wereldoorlog niet hebben overleefd.

Ook in dit museum
Historie

Event details

 • Stadtmuseum Düren
 • 24.01.2022
 • 11:00 bis 17:00

Contact event manager

1 2 3 4

Het stadsmuseum Düren brengt een nieuwe tentoonstelling waarin alles om de geschiedenis van de horeca en het brouwersgilde in Düren draait. De nadruk ligt daarbij op de periode tussen het einde van de 19e eeuw en de late 50er jaren van de 20e eeuw.  

Al eeuwenlang ontvangen de horecaondernemers van Düren de bezoekers van onze stad. Niet alleen bieden ze reizigers een (tijdelijke) verblijf en vormen ze een ontmoetingsplaats voor de inwoners van de stad, maar ook zijn ze onontbeerlijk binnen het verenigingsleven. Ze bieden plaats voor uitwisseling of voor het tentoonstellen van curiosa en er worden concerten en theatervoorstellingen gegeven. Zowel vroeger als nu vormt de horeca een onderdeel van de stadscultuur, brengt hij een stuk tijdgeest tot uitdrukking en drukt zo gezien niet alleen zijn stempel op het leven in de stad, maar ook op de beleving van zijn gasten van buitenaf. Zouden de muren kunnen spreken, dan zouden ze vast en zeker de een of andere spannende anekdote kunnen vertellen …

Ook in dit museum
Historie

Event details

 • Stadtmuseum Düren
 • 30.01.2022
 • 11:00 bis 17:00

Contact event manager

1 2 3 4

Met het project “New Horizons. Düren’s vrouwelijke migranten vertellen hun verhaal” slaat het Stadtmuseum Düren een nieuwe weg in. Voor het eerst wordt er een actueel onderwerp opgepakt. In totaal 22 vrouwelijke migranten uit een groot aantal verschillende landen hebben hun verhaal verteld. Een aantal jonge inwoonsters van Düren hebben deze vrouwen interviews afgenomen en kwamen daarbij meer over hun persoonlijke belevenissen te weten. Deze verhalen spelen een centraal rol in de tentoonstelling. De getoonde objecten zijn persoonlijke bezittingen van de deelneemsters, die zij voor de duur van de tentoonstelling aan het Stadsmuseum ter beschikking hebben gesteld. Daarbij gaat het om kleding, boeken, serviesgoed en zelfs om aarde uit het thuisland.

De tentoonstelling is thematisch ingedeeld. Naast “Verlangen”, “Taal” en “Tradities” werden ook de thema’s “Vlucht”, “Hoop”, “Dagelijks Leven” en “Cultuurschok” aan de orde gesteld. Wat missen onze deelneemsters uit hun land van herkomst? Voor de één speelt sneeuw een grote rol, voor de ander de oude huizen in Italië met hun bijzondere charme. De eigen begrafenis en de kwestie rond het dubbele staatsburgerschap houden deze vrouwen net zo bezig als de cultuurschok die ze bij aankomst in Duitsland en in Düren hebben ervaren.

Een kort filmpje met begroetingen in de betreffende landstaal en korte audiofragmenten van de deelnemende vrouwen zelf doet de bezoeker daarbij niet alleen even stilstaan, maar levert ook een bijdrage aan het zeer persoonlijke karakter van de tentoonstelling.

Ook in dit museum
Historie

Event details

 • Stadtmuseum Düren
 • 12.07.2020
 • 11:00 bis 17:00

Contact event manager

1 2 3 4