Skip to content

Met het project “New Horizons. Düren’s vrouwelijke migranten vertellen hun verhaal” slaat het Stadtmuseum Düren een nieuwe weg in. Voor het eerst wordt er een actueel onderwerp opgepakt. In totaal 22 vrouwelijke migranten uit een groot aantal verschillende landen hebben hun verhaal verteld. Een aantal jonge inwoonsters van Düren hebben deze vrouwen interviews afgenomen en kwamen daarbij meer over hun persoonlijke belevenissen te weten. Deze verhalen spelen een centraal rol in de tentoonstelling. De getoonde objecten zijn persoonlijke bezittingen van de deelneemsters, die zij voor de duur van de tentoonstelling aan het Stadsmuseum ter beschikking hebben gesteld. Daarbij gaat het om kleding, boeken, serviesgoed en zelfs om aarde uit het thuisland.

De tentoonstelling is thematisch ingedeeld. Naast “Verlangen”, “Taal” en “Tradities” werden ook de thema’s “Vlucht”, “Hoop”, “Dagelijks Leven” en “Cultuurschok” aan de orde gesteld. Wat missen onze deelneemsters uit hun land van herkomst? Voor de één speelt sneeuw een grote rol, voor de ander de oude huizen in Italië met hun bijzondere charme. De eigen begrafenis en de kwestie rond het dubbele staatsburgerschap houden deze vrouwen net zo bezig als de cultuurschok die ze bij aankomst in Duitsland en in Düren hebben ervaren.

Een kort filmpje met begroetingen in de betreffende landstaal en korte audiofragmenten van de deelnemende vrouwen zelf doet de bezoeker daarbij niet alleen even stilstaan, maar levert ook een bijdrage aan het zeer persoonlijke karakter van de tentoonstelling.

Ook in dit museum
Historie

Event details

  • Stadtmuseum Düren
  • 27.09.2020
  • 11:00 bis 17:00

Contact event manager

1 2 3 4

Met deze tentoonstelling wijdt zich het Stadtmuseum Düren geheel aan de tijd tussen de beide wereldoorlogen. Een tijd van ingrijpende en veelomvattende veranderingen op alle gebieden van het leven. Niet alleen richt de tentoonstelling zich op de politieke aspecten van de Frans-Belgische bezetting van het Rijnland, het separatisme en het bevrijdingsfeest in 1929, maar ook op het dagelijks leven, de vrijetijdsbesteding, culturele veranderingen, het consumentengedrag, alsmede de armoede, die voor veel mensen in Düren een harde werkelijkheid was.

Het stadsbeeld ondergaat in die tijd grote veranderingen. Zo zijn grote delen van de groene gordel, die deels tot op heden bewaard zijn gebleven, in de jaren twintig van de vorige eeuw aangelegd. Op tal van andere plaatsen in de stad worden innovatieve projecten in gang gezet – zo was de driezijdige vakwerkbrug in Düren de eerste in zijn soort ter wereld.

Aan de hand van aansprekende tentoonstellingsobjecten besteedt de expositie natuurlijk ook aandacht aan de economische ontwikkelingen, zoals de wereldwijde economische crisis, het noodgeld en de hyperinflatie. Wat betekende dit voor de bedrijven in Düren? Welke innovaties vonden er in de productie plaats, bijvoorbeeld bij Anker Carpet?

Ook in dit museum
Historie

Event details

  • Stadtmuseum Düren
  • 27.09.2020
  • 11:00 bis 17:00

Contact event manager

1 2 3 4