Skip to content

De bijzondere tentoonstelling “FormVollendet? Bakelit verändert den Alltag” is geheel aan het fenolhars van het merk “Bakelit” gewijd. De expositie laat de belangrijkste mijlpalen in het gebruik van fenolharsen zien, van hun praktische toepassing op technisch gebied tot aan de ontwikkeling van volmaakt productdesign.
Ook in dit musea
Permanente exposities
Natur & Technik

Event details

 • LVR-Industriemuseum
 • 03.12.2022
 • 10:00 bis 18:00

Contact event manager

1 2 3 4

Van pre-industriële keukentuinen, de tuinen in latere arbeiderswijken en volkstuincomplexen tot en met het huidige urban gardening laat de tentoonstelling ons zien hoe betekenis en karakter van de groentetuin zich in de loop van de tijd hebben veranderd. Daarbij speelt de subjectieve beleving van het tuinieren een belangrijke rol. In pregnante woorden vertellen tuinierders over hun motivatie en hoe het tuinieren zowel lust als last kan zijn. De museumbezoeker leert oude en moderne gewassen kennen en kan het groeien en rijpen van boon, framboos of aardappel in de loop van het tuinbouwseizoen volgen.

Historisch tuingereedschap en de tuinadviesliteratuur laten een opmerkelijke continuïteit bij het tuinieren zien. Tuinieren betekent actief bezig zijn! Daartoe ook stimuleert de tentoonstelling zijn grote en kleine bezoekers, want tijdens het puzzelen, zwengelen en zoeken wordt hen de informatie al doende overgebracht.

In het buitengedeelte is het mogelijk om actief aan de gemeenschapstuin bij te dragen, door te planten, onkruid te wieden, te gieten en te oogsten. Aan de uitgang staan daarvoor schoffels, schepjes en gieters klaar.

Het LVR-Freilichtmuseum Kommern biedt publieke rondleidingen door de tentoonstelling en een educatief begeleidingsprogramma aan en organiseert actiedagen rond museumevenementen.

Ook in dit museum
22.04.2020 - 10.01.2022
Permanente tentoonstelling
Historie

Event details

 • LVR- Freilichtmuseum
 • 18.06.2021
 • 9:00 bis 19:00

Contact event manager

1 2 3 4

Ongeveer 2/3 van het aardoppervlak bestaat uit water – tegelijkertijd is het de meest gedronken drank. Van kattenwasje tot ligbad, zonder dit natuurlijke nat gaat het niet. Water drijft ook molens en elektroturbines voor de stroomproductie aan. In meer dan één opzicht is het een element van levensbelang.

Het LVR Open-Air Museum Kommern thematiseert daarom onze wijze van omgang met deze levensnoodzakelijke grondstof. Aan de hand van spannende tentoonstellingsstukken en indrukwekkende foto’s wordt de veelzijdige betekenis van water voor ons dagelijks leven belicht. Ook besteedt de tentoonstelling aandacht aan problematische vraagstukken zoals waterschaarste en watervervuiling en de daarvoor beschikbare oplossingen. De tentoonstelling levert daarmee ook een belangrijke bijdrage aan het actuele publieksdebat rond klimaatverandering.

Ook in dit museum
Permanente tentoonstelling
Historie

Event details

 • LVR- Freilichtmuseum
 • 15.06.2021
 • 9:00 bis 19:00

Contact event manager

1 2 3 4

Een scenische tentoonstelling De permanente expositie “WirRheinländer” neemt u mee op een zwerftocht door de geschiedenis van het Rijnland en de leefomstandigheden van zijn inwoners, vanaf de Franse bezetting in 1794 tot in de begintijd van het “Wirtschaftswunder” rond 1955.

Ook in dit museum
20 februari 2022 t/m 19 februari 2023
Historie

Event details

 • LVR- Freilichtmuseum
 • 12.10.2021
 • 9:00 bis 19:00

Contact event manager

1 2 3 4

De tentoonstelling laat het werk van Otto Bartning (1883-1959) zien, een van de grondleggers van het Bauhaus-idee en een hoofdrolspeler in de moderne kerkbouw. De tentoonstelling richt zich op de bijdrage van Bartning aan de ontwikkeling van de seriebouw. Het noodkerkenprogramma, dat hij vanaf 1945 ontwikkelt, is ook nu nog uniek. Aan het begin van de 20e eeuw is de modernisering van de architectuur en de bouwproductie voor hervormingsgezinde architecten een belangrijk thema. De industriële productiemethode van de Amerikaanse automobielindustrie dient hen daarbij als voorbeeld. Architecten beginnen werkverdeling en serieproductie toe te passen op het bouwproces in Europa. Woonruimte wordt met industriële productiemethoden gebouwd. Otto Bartning speelt bij deze ontwikkeling een grote rol. Hij past de industriële productie in de kerkbouw toe en is toonaangevend bij de ontwikkeling van nieuwbouwwijken en sociale woningbouw. Ondanks het streven naar functionaliteit en kostenbesparing, geeft hij steeds ook ruimte aan menselijke en spirituele aspecten.

Ook in dit museum
22.04.2020 - 10.01.2022
Permanente exposities
Historie

Event details

 • LVR- Freilichtmuseum
 • 15.06.2021
 • 9:00 bis 19:00

Contact event manager

1 2 3 4

Kasper, Seppel und der Räuber
Wie kent hem niet? Kasper met zijn rode puntmuts, die in de poppenkast met zijn verhalen al generaties lang de harten van kinderen heeft weten te veroveren.
Poppenfiguren als Kasper treden echter pas sinds ongeveer 100 jaar als kindervermaak op en over de oorsprong van de figuur Kasper is ook weinig bekend. Tot aan het begin van de 20e eeuw was het handpoppentheater meestal een attractie op markten en braderieën en wel als amusement voor volwassenen. De centrale figuur in de voorstelling was een grappige persoon, die in krachtige en krasse bewoordingen maatschappelijke en politieke misstanden bekritiseerde. Pas later en met name door het poppentheater Hohnsteiner in de 20’er en 30’er jaren van de vorige eeuw werd het poppentheater onder een pedagogische invalshoek voor kinderen aangepast. De Kasper die wij kennen, treedt op om kinderen goed manieren bij te brengen of het juiste gedrag in het verkeer bij te brengen. In Duitsland begint na de tweede wereldoorlog voor handpoppen van hout, stof, Masse of kunststof een bloeiperiode waarin ze zelfs de televisie veroveren. Naast de klassieke Kasper komen er dan ook TV-kinderhelden als Ernie en Bert op de markt.
De tentoonstelling schets een beeld van de ontwikkeling van het poppentheater en hoe die door stromingen in maatschappij en politiek werd beïnvloed.

Ook in dit museum
Permanente exposities
Historie

Event details

 • LVR- Freilichtmuseum
 • 21.08.2019
 • 9:00 bis 19:00

Contact event manager

1 2 3 4