Skip to content

Herinneringen aan kinderjaren in een land dat ze verlaten moest – fotografe Loredana Nemes (geb. 1972) volgt hun spoor terug naar haar Roemeense geboortestad Sibiu.

De aldaar tussen 2002 en 2013 gemaakte zwart-witfoto’s noemt ze beautiful om daarmee haar sterke verbondenheid met de plaatsen uit haar verleden tot uitdrukking te brengen, die ze bovendien in haar poëtische teksten opzoekt. Innerlijke beelden die weergeven hoezeer de vlucht uit het socialistische land een breuk met dit vroegere leven betekende. beautiful staat echter ook voor de momentopnames waarin Nemes met open blik het veranderde maatschappelijke van nu vastlegt. Getekend door de inspanningen van het leven zitten vrouwen rustend op een parkbank, op straat spelende kinderen koketteren met de camera, jongeren hangen nonchalant rond aan de rand van een dorp, een hond met kromme poten bewaakt de schone was en een pastoor zegent niet alleen zijn parochieleden, maar ook hun auto’s, die van een bescheiden welvaart blijk geven. Het zijn deze onspectaculaire, stille randgebeurtenissen in het dagelijkse leven die Nemes fascineren. Ze houdt ze vast in de gezichten, gebaren en handelingen van al deze mensen, die ze steeds met veel empathie en gevoel voor het juiste moment tussen intimiteit en afstand tegemoet treedt. Daarbij zijn formeel en inhoudelijk indrukwekkende “portretten” ontstaan, die door de flankerende landschapsfoto’s in een passend kader worden geplaatst.

Ook in dit museum
Kunst

Event details

 • Ludwig Forum
 • 24.09.2021
 • 10:00 bis 17:00

Contact event manager

1 2 3 4

Wie zijn we als individuen en als samenleving? Wat bepaalt onze identiteit? Als individu proberen we steeds weer aansluiting bij groepen te vinden, die zich rond cultuur, taal, sociale klasse, nationaliteit of herkomst, huidskleur of geslacht vormen. Daardoor hebben uiteenlopende aspecten een invloed op de ontwikkeling van onze individuele identiteit. Het verraderlijke aan groepsidentiteiten is dat ze weliswaar met hun wij-gevoel een gevoel van verbondenheid bieden, maar dat dit mede door afscherming en uitsluiting wordt bereikt. Deze mechanismen hebben de afgelopen jaren het maatschappelijke debat bepaald, wat onder meer tot uitdrukking komt in de genderdebatten, de toename van racistisch gemotiveerd geweld en de populistische machtspolitiek, die door polarisering en uitsluiting angsten aanwakkert.

In de tentoonstelling “Sweet Lies. Fiktionen der Zugehörigkeit” worden in het Ludwig Forum für Internationale Kunst hedendaagse werken gepresenteerd die de verschillende identiteitsvormende aspecten thematiseren. Deze kunstwerken maken zichtbaar dat identiteiten niet statisch zijn, maar bij elkaar aanhaken, elkaar overlappen of zelfs met elkaar in tegenspraak zijn. Door identiteiten aanschouwelijk te maken, wordt duidelijk dat in het individu diverse maatschappelijke en persoonlijke aspecten samenkomen. De ondertitel van de tentoonstelling heeft betrekking op het tijdelijke en vloeiende karakter van identiteiten en refereert aan de gelijknamige publicatie van de filosoof Kwame Anthony Appiah uit 2019. In haar zes kapittels, geslacht, cultuur, dood, taal, herkomst en persoonlijkheid, brengt ons de tentoonstelling de ficties en constructies van identiteiten naderbij. De door ons uitgenodigde kunstenaars verdiepen deze thema’s en gaan daarbij in dialoog met topstukken uit de collectie Ludwig.

Naast werken uit de collectie Ludwig zijn in de tentoonstelling schilderijen, grafische kunst, installaties, objecten en plastieken, alsmede video’s van de uitgenodigde kunstenaars te zien.

De door ons uitgenodigde kunstenaars zijn Vivian Greven, Melike Kara, Kinke Kooi, Markues, Jannis Marwitz, Phung-Tien Phan, Megan Rooney, Morgaine Schäfer, Siggi Sekira, Slavs and Tatars, Theresa Weber, Raphael Weilguni en Viola Relle.

Werken uit de collectie Ludwig van Jo Baer, Jean-Michel Basquiat, Klaus vom Bruch, María Magdalena Campos-Pons, Chuck Close, Erró, Fang Lijun, Gilbert & George, Johannes Grützke, Renato Guttuso, Jean-Olivier Hucleux, Joan Jonas, Thomas Lanigan-Schmidt, Liang Dong, Roy Lichtenstein, Robert Morris, Robert Rauschenberg, Ulrike Rosenbach, Twins Seven Seven, Sergej E. Volkov, Vadim Zakharov.

Curatoren: Patrick C. Haas en Angela Theisen

Met ruimhartige ondersteuning door de Peter und Irene Ludwig Stiftung, Aken

Ook in dit musea
24.09.21 - 14.11.21
Kunst

Event details

 • Ludwig Forum
 • 21.07.2021
 • 10:00 bis 17:00

Contact event manager

1 2 3 4

In de confrontatie met het dier stellen we onszelf de vraag, wat een mens tot mens maakt en waarin we ons van onze medeschepselen onderscheiden. Onze verstandhouding met dieren is ambivalent en wordt door tegenstrijdigheden gekenmerkt.

Kunstenaars zetten zich op zeer uiteenlopende wijze met het thema “het dier en wij” uiteen.

Dieren kunnen de wilde natuur representeren, maar ook getemd en vertroeteld worden. We kennen nuttige dieren en knuffeldieren, die we opeten danwel liefhebben. In veel kunstwerken komen dieren als politieke, religieuze of mythische symbolen voor. Ze staan dan vaak symbool voor menselijk gedrag, maar treden evengoed ook in hun eigen hoedanigheid op. We houden exotische en kostbare dieren als statussymbolen. Veel mensen beschouwen hun huisdier als zielsverwante.

Dieren maken deel uit van ons dagelijks leven en bieden tegelijkertijd een projectievlak. En dan zijn er nog de monsters, de fabeldieren en hybriden, die onze donkere kanten en angsten tot uitdrukking brengen.

De tentoonstelling “Lovely Creatures” belicht de diverse aspecten van de relatie tussen mens en dier aan de hand van 60 uiteenlopende kunstwerken uit de 20e en 21e eeuw. De werken uit de collectie Ludwig worden in de confrontatie met het werk van jonge hedendaagse kunstenaars verrijkt, gecontrasteerd en gecommenteerd.

Kunstenaars: Ai Weiwei, Belkis Ayón Manso, Georg Baselitz, Joseph Beuys, Dmitrij Spiridonovic Bisti, Hans Chwalek, Jean Cocteau, Alexander Colville, Walter Dahn, Philip Emde, Terry Fox, Nancy Graves, Ellen Gronemeyer, Antanas Gudaitis, Anna Jermolaewa, Bertram Jesdinsky, Roy Lichtenstein, Elena Georgievna Los, Kim MacConnel, Michel Majerus, Ewald Mataré, Joost Meyer, Sergej Mironenko, Josef Felix Müller, Peter Nagel, Oswald Oberhuber, Mary-Audrey Ramirez, Mel Ramos, Robert Rauschenberg, Rissa, Anri Sala, Kenny Scharf, Volkmar Schulz-Rumpold, Alan Sonfist, Sophia Süßmilch, Gita Teearu, José Toirac, Demjan Michailovič Utenkov, Andy Warhol en andere.

Curatoren: Myriam Kroll en Stefanie Wagner

Ook in dit musea
24.09.21 - 14.11.21
Kunst

Event details

 • Ludwig Forum
 • 21.07.2021
 • 10:00 bis 17:00

Contact event manager

1 2 3 4

Al tijdens hun eerste zwerftochten langs galerieën en ateliers in het New York van de vroege 60’er jaren zagen Peter en Irene Ludwig de kunst als spiegel van de tijdgeest. Geheel in lijn daarmee plaatst deze nieuwe expositie van werken uit de collectie dan ook de omgang met het lichaam en de afbeelding ervan in de Amerikaanse kunst in de periode van de 60’er tot en met de 80’er jaren van de vorige eeuw in een sociaal-politieke context. In deze politiek extreem woelige periode, waarop vooral de presidenten Kennedy, Nixon en Reagan hun stempel drukten, heersten er uiteenlopende opvattingen over maatschappij en een heel diverse lichaamsbeleving, die in de kunst uit die tijd hun weerslag vonden.

Het lichamelijke wordt niet alleen door de staat en zijn instanties gereglementeerd, bewaakt en bestraft. De industrie en de reclamebranche willen uit economische motieven een bepaald beeld van het menselijk lichaam in de markt neerzetten. De achtergrond waartegen we deze werken moeten zien is die van de american dream en de reclame-industrie, van stereotypische rolmodellen en feminisme, van discriminatie en politiegeweld. Naast tal van topstukken zoals de Supermarket Lady van Duane Hanson of Grazing – Soup to Nuts, MGM, 1930 van Jean-Michel Basquiat zijn in de tentoonstelling ook zelden getoonde fotografieën van Andy Warhol en Gary Winogrand te zien, evenals videokunst van Joan Jonas en Bruce Nauman.

Curator: Holger Otten

Ook in dit musea
24.09.21 - 14.11.21
Kunst

Event details

 • Ludwig Forum
 • 19.09.2021
 • 10:00 bis 17:00

Contact event manager

1 2 3 4

De Roemeense kunstenaar Dan Perjovschi (geb. 1961) stelt momenteel niet alleen zijn werk ten toon in de expositie “Drawing the World” in het Ludwig Forum in Aken, maar manifesteert zich ook met twee werken in de openbare ruimte. Tekeningen van zijn hand zijn te zien aan de glasgevel van het Centre Charlemagne aan het Katschhof en in de raampartij van de loggia van het Ludwig Forum. Beide tekeningen zijn tot en met de laatste dag van de tentoonstelling op 6 juni 2021 te zien, ook wanneer het museum vanwege coronamaatregelen gesloten is.

Perjovschi’s tekeningen nemen op humoristische en spitse wijze de actuele gebeurtenissen van coronacrisis tot klimaatverandering kritisch op de korrel. Zijn sober ogende lijntekeningen weten de vinger in de wonden van onze samenleving te leggen.

Ook in dit museum
09.03.2021 – 06.06.2021
Kunst

Event details

 • Ludwig Forum
 • 18.05.2021
 • 10:00 bis 17:00

Contact event manager

1 2 3 4

Dan Perjovschi (geb. 1961 in Sibiu, Roemenië) is een van de belangrijkste kunstenaars binnen de kring van Roemeense kunstenaars die zich heel nadrukkelijk met wereldwijde sociaal-politieke en culturele thema’s bezighoudt. Bekend door zijn markante beeldspraak met pictogrammen en woordspelingen, ontwikkelde hij zich in de 90er jaren tot een internationaal gerenommeerd kunstenaar, wiens werken op de Biënnale in Venetië en in musea als het Tate Modern in Londen, het Museum of Modern Art in New York en het Centre Pompidou in Parijs te zien waren.

De tentoonstelling Drawing the World in het Ludwig Forum Aachen toont een representatieve uitsnede van het oeuvre dat hij heeft neergezet in de 35 jaar die hij nu alweer als kunstenaar actief is. Daaronder bevinden zich niet alleen zeldzame, vroege werken zoals Urzeala uit 1986/1988, maar ook kleine fotoseries van zijn performances in Oradea, waar hij tussen 1985 en 1990 leefde.

In dit Museum
Kunst

Event details

 • Ludwig Forum
 • 13.04.2021
 • 10:00 bis 17:00

Contact event manager

1 2 3 4

De natuur wordt steeds opnieuw als onderwerp van kunst gethematiseerd. In deze collectietentoonstelling vinden we een breed spectrum aan natuur terug. Met kunstenaars als Robert Smithson, Hamish Fulton, Richard Long en Michael Heizer ontstond in de geest van de performance art en concept art uit de 60er jaren van de vorige eeuw een geheel nieuwe figuratieve relatie tussen kunstwerk en natuur. Die wordt niet langer afgebeeld, zoals in de landschapsschilderkunst of de fotografie, maar wordt door het kunstwerk nieuw gecreëerd. Op het snijvlak van land art, performance art en concept art houden tal van documentaire werken zich bezig met het verlangen naar de natuur als een nader te verkennen plek. Daarbij komen motieven uit de romantiek terug, zoals bij het uit Aken afkomstige kunstenaarsduo Barbara en Michael Leisgen of de Britse kunstenaar Hamish Fulton, die het verlaten landschap vooral als landschap van de ziel thematiseren. In de tentoonstelling staat de figuratieve kunst weliswaar centraal, maar als tegenhanger zijn er ook abstracte werken van Gerhard Richter, Lee Lozano, Klaus Rinke, Robert Morris en Ron Cooper te zien. Ze hebben natuurverschijnselen als onderwerp, die speels en concreet met wetenschappelijke, mathematische precisie natuur thematiseren, of afgelegen kosmische werelden, zoals in het werk van Nancy Graves.

Ook in dit museum
Kunst

Event details

 • Ludwig Forum
 • 10.07.2020
 • 10:00 bis 17:00

Contact event manager

1 2 3 4

De collectie van Peter en Irene Ludwig is een van de grootste en beduidendste kunstcollecties ter wereld. Het Ludwig Forum Aken herbergt meer dan 3.000 werken uit deze collectie, waaronder veel werken die in geen enkel kunsthistorisch overzicht ontbreken en daarmee tot het werelderfgoed van de 20e-eeuwse kunst behoren. Niet alleen de hyperrealistische sculptuur “Supermarket Lady” van Duane Hanson, maar ook sleutelwerken van popart-iconen Andy Warhol en Roy Lichtenstein en de centrale avant-gardisten Robert Rauschenberg en Jasper John vormen de kern van de collectie. Al tijdens hun eerste reis naar New York in 1967 ontwikkelde het verzamelaarsechtpaar een niet te stuiten belangstelling voor Amerikaanse kunst. De Ludwigs waren op zoek naar een wereldomspannend begrip van kunst, een eigen wereld als tegenhanger van de samenleving en de heersende politiek, om daarmee het levensgevoel van die tijd tot uitdrukking te brengen. Dat daarbij de figuratieve schilder- en beeldhouwkunst hun bijzondere aandacht genoot, vindt zijn weerslag in deze tentoonstelling met ongeveer 30 belangrijke werken uit de popart en het hyperrealisme.

Ook in dit museum
Kunst

Event details

 • Ludwig Forum
 • 10.07.2020
 • 10:00 bis 17:00

Contact event manager

1 2 3 4

14.03.20–13.09.20

Das titelgebende Werk Blumensprengungen von Annette Wehrmann steht stellvertretend für die feministische Aufbruchsstimmung der frühen 1970er-Jahre. Die noch junge Frauenbewegung inspirierte die Kunstwelt, Künstlerinnen traten selbstbewusst auf und reklamierten auf allen Feldern der Kunst Gleichberechtigung: Sie schufen Großskulpturen, inszenierten ihre nackten Körper in Videos und Performances und provozierten mit Aktionen im öffentlichen Raum.

Zeitgleich, 1970, eröffnete das Aachener Sammlerpaar Peter und Irene Ludwig mit der Neuen Galerie das erste öffentliche Museum für Gegenwartskunst in der Bundesrepublik Deutschland. Den visionären Blick auf die globale Moderne gerichtet, erschlossen sie nach und nach die weißen Flecken der Weltkunst-Landkarte. Künstlerinnen begegneten sie – anders als andere Privatsammler – mit der gleichen Wertschätzung, wie ihren männlichen Kollegen. Der Anteil von Künstlerinnen der Sammlung war daher von Beginn an beachtlich. Im Umfeld aktueller Projekte zur Rezeption von
Künstlerinnen, haben es sich die Kuratorinnen erstmals zur Aufgabe gemacht, den Fokus ausschließlich auf weibliche Positionen der Sammlung zu legen.

Mit großzügier Unterstützung der Peter und Irene Ludwig Stiftung
Kuratiert von Annette Lagler und Myriam Kroll
Kuratorische Assistenz: Marie Gentges

Kunst

Event details

 • Ludwig Forum
 • 05.05.2020
 • 10:00 bis 17:00

Contact event manager

1 2 3 4

Blumensprengung, het werk van Annette Wehrmann waaraan deze tentoonstelling haar titel ontleent, kan worden geassocieerd met de tijdgeest aan het begin van de jaren zeventig. De opkomende vrouwenbeweging inspireerde ook de kunstwereld in die tijd. Vrouwelijke kunstenaars legden hun bescheiden rol af en eisten op alle gebieden van de kunst hetzelfde respect op dat hun mannelijke collega’s genoten. Ze schiepen grote sculpturen, ensceneerden hun naakte lichamen in video’s en performances en traden met provocante, politiserende acties in de openbaarheid. Tegelijkertijd maakten feministische kunsttheoretici de weg vrij voor een opwaardering van de artistieke prestaties van vrouwen.
In 1970 werd ook de Neue Galerie – Sammlung Ludwig opgericht. Met deze voorloper van het Ludwig Forum for International Art verwierf een van ‘s werelds belangrijkste verzamelingen van hedendaagse kunst – die van het verzamelaarsechtpaar Peter en Irene Ludwig – zich een vaste plek in Aken. Wij grijpen dit jubileum aan voor een herwaardering van onze collectie en richten ons met een honderdtal werken voor het eerst uitsluitend op vrouwelijke kunstenaars.

Ook in dit museum
Kunst

Event details

 • Ludwig Forum
 • 23.08.2020
 • 10:00 bis 17:00

Contact event manager

1 2 3 4