Skip to content

Het Leopold-Hoesch-Museum toont exposities van de Günther-Peill-Stiftung met prijswinnaar Alice Creischer en de stipendiaten Kasia Fudakowski en Pakui Hardware.

In 2018 werden de kunstenares Kasia Fudakowski en het kunstenaarsduo Pakui Hardware door de Günther-Peill-Stiftung uit een aantal veelbelovende gegadigden uitverkoren voor een tweejarig stipendium van in totaal € 18.000. De met een geldbedrag van € 20.000 verbonden kunstprijs van de Günther-Peill-Stiftung ging naar de kunstenares Alice Creischer.

Het werk van Alice Creischers (geb. 1960 in Gerolstein) wordt vooral gekenmerkt door haar kritische benadering van heden en verleden van het kapitalisme, de invloed daarvan op sociale en ecologische leefomstandigheden en de daarmee gepaard gaande sociologische en esthetische debatten.

Dwars door de tentoonstellingsruimte is er een veelvormige Spaanse wand opgesteld. Dat is het doorlopende sculpturale project “Continuouslessness” van Kasia Fudakowskis (geb. 1985 in Londen) waarin zij in een parade van contrasterende materialen, vormen en kleuren uiteenlopende elementen bijeenbrengt.

Hoe verandert de relatie tussen lichaam en techniek wanneer assistentiesystemen gesprekspartners worden of “virtuele zorg” de plaats van het menselijk contact inneemt? Vraagstukken als deze vormen de basis voor het werk van Pakui Hardware (Ugnius Gelguda en Neringa Cerniauskaite, geb. 1977, resp. 1984 in Litauen). Daarin staat het lichaam als veranderlijk en optimaliseerbaar snij- en raakvlak met tal van invloeden centraal.

Ook in dit museum
Kunst

Event details

 • Leopold-Hoesch-Museum
 • 21.06.2021
 • 12:00 bis 14:00

Contact event manager

1 2 3 4

Het begrip vrede speelt in de westerse beschaving een centrale rol. In de antieken werd de vrede als ideaal beschouwd, om zich vervolgens historische en filosofisch tot morele waarde te ontwikkelen waar ook theologische en psychologische interpretaties bij aanknoopten. Met recht wordt vrede als een hoog goed gezien en als doel om na te streven voor zover er geen heerst. Ook de kunstenares Alex Müller formuleert de titel van haar actuele werkcyclus als een proces aan het eind waarvan er een moment van rust aanbreekt en krachten weer in evenwicht komen. Oorspronkelijk afkomstig uit Düren, studeerde Alex Müller af aan de kunstacademie Braunschweig. Tegenwoordig woont en werkt ze in Berlijn.

Ook in dit museum
Kunst

Event details

 • Leopold-Hoesch-Museum
 • 21.06.2021
 • 12:00 bis 14:00

Contact event manager

1 2 3 4

Via onze digitale apparaten versturen we elke dag miljarden emoji’s. Nadat zij in 2009 platformoverschrijdend werden gestandaardiseerd, hebben emoji’s zich binnen enkele jaren ontwikkeld tot een waar fenomeen in onze digitale massacommunicatie. Ze hebben onze dagelijkse omgang met pictogrammen – de informatieoverdracht via een systeem van afbeeldingen – blijvend veranderd. De momenteel meer dan 3000 gestandaardiseerde emoji’s zijn in de sociale netwerken omnipresent. In een uitermate functionele, geglobaliseerde wereld weerspiegelen ze het verlangen naar het individueel tot uitdrukking te brengen van emoties. De tentoonstelling “Pictogrammen, levenstekens, emoji’s – de symbolenmaatschappij” zoekt antwoorden op de vraag welke beweegredenen, doelstellingen en verwachtingen aan de ontwikkeling van moderne picturale gebarentalen zoals emoji’s ten grondslag liggen. Op welke specifieke problemen in hun tijd vormen ze een reactie? Verruimen ze onze expressiemogelijkheden of perken ze die door het vastleggen van stereotypen juist in?

Kunst

Event details

 • Leopold-Hoesch-Museum
 • 24.02.2021
 • 12:00 bis 14:00

Contact event manager

1 2 3 4

Opening:

Zondag, 08 maart 2020, 12 uur ‘s middags in het bijzijn van de kunstenaar.

13.00 uur Optreden “Songs to dance to”, Ina Hagenau, Jazz- en Popzangeres, Düren

Met gevonden en eigen foto’s, teksten, videosequenties, sculpturale settings en installaties en performances creëert de kunstenaar Jimmy Robert (*1975, woont en werkt in Berlijn) mentale en fysieke referentieruimtes voor het omgaan met vragen over culturele en sociale identiteit. Hij gebruikt vaak basismaterialen zoals stof, hout of papier, die hij met de hand bewerkt en die hij collages, lagen, vouwen en perforaties maakt. Door de specifieke eigenschappen van het materiaal te benadrukken, geeft hij deze elementen een essentiële betekenis; ze worden partners in het performatieve proces en maken het onderscheid tussen object en lichaam, beeld en ruimte overbodig. Daarbij worden sociaal gedefinieerde en cultureel en fysiek effectieve grenzen, die aan herkomst, geslacht of klasse kunnen worden toegekend, gethematiseerd en tastbaar gemaakt, en wordt hun claim tegelijkertijd in twijfel getrokken en herkenbaar als een constructie.

Jimmy Robert komt uit Guadeloupe (F), is opgegroeid in Parijs, is opgeleid in Londen en heeft op verschillende plaatsen in Europa gewoond en gewerkt. Hij kent de effectiviteit van sociale referentiesystemen, die altijd ook instrumenten zijn van onderscheid en afbakening, van hiërarchieën en dominantie, en ziet hun culturele activering vanuit verschillende perspectieven.

Voor het tentoonstellingsformaat “Apropos Paper:”, dat de relevantie van papier als materiaal voor de hedendaagse kunst onderzoekt, maakt Jimmy Robert een ruimtegebonden installatie in het Leopold-Hoesch-Museum. Het is gebaseerd op teksten die door de kunstenaar zelf zijn geschreven en aangepast, en die verband houden met performances die in het verleden en elders al hebben plaatsgevonden. Hun karakter is associatief en hun inhoud kan gelezen worden als reflecties op lichaam, gebaar, rol, plaats en functie. De teksten zijn in de tentoonstelling aanwezig als sculpturale elementen in verschillende mate. Ze vormen monumentale of kleinschalige muurschriftpartijen, verschijnen als gedrukte werken op grote papierbanen of zijn als negatieve vormen gegraveerd op hun dragermateriaal. Het geheel van deze teksten, die essentieel zijn voor het artistieke denken van Jimmy Robert, verschijnt in de vorm van een kunstenaarsboek dat ze relateert aan foto’s van gebeurtenissen uit het verleden en is ook een expositie in de tentoonstelling. De geschreven taal komt overeen met nieuwe, sculpturaal voorbereide foto’s van de kunstenaar als danser. De dansposities die Jimmy Robert inneemt zijn representatief voor het thema van de relatie tussen lichaam en ruimte. Tegelijkertijd geeft de manier waarop met deze grootformaat prints wordt omgegaan ze een objectachtig karakter.

Ook in dit museum
Kunst

Event details

 • Leopold-Hoesch-Museum
 • 09.07.2020
 • 12:00 bis 14:00

Contact event manager

1 2 3 4

Vom Leben in Industrielandschaften – Eine Fotografische Bestandsaufnahme

Vom Leben in Industrielandschaften – Eine fotografische Bestandsaufnahme ist der erste Teil eines zweiteiligen Ausstellungsprojekts, das sich mit künstlerischen Darstellungen von Industrielandschaften im ländlichen Raum auseinandersetzt. Welche Erfahrungen haben Menschen in Industrielandschaften? Welche Formen der Identifikation oder der Distanz, der Ideologisierung oder der Kritik prägen diese Ansichten? Welche Lebensräume werden beschrieben? Welche Entwicklungsmöglichkeiten eröffnen sie?

Ausgangsmotiv des Ausstellungsprojekts ist das für die Sammlung des Leopold-Hoesch-Museums ikonische Gemälde Das Lendersdorfer Walzwerk von Carl Schütz aus dem Jahr 1838. Das Bild der Fabrik der Familie Hoesch in Düren-Lendersdorf ist ein typisches Beispiel für das ausgeprägte Selbstbewusstsein und die Art der Selbstdarstellung von Industriellenfamilien zur Zeit der frühen, hiesigen Industrialisierung. Bis heute ist die Landschaft um Düren, zwischen Garzweiler und den Stauseen der Eifel, durch ihre industrielle Nutzung geprägt. Vom Leben in Industrielandschaften ist eine Einladung, sich mit den eigenen Wahrnehmungen dieser Landschaft auseinanderzusetzen, mit den widersprüchlichen und komplexen Räumen, die sich zwischen Tagebau, Kraftwerken und Hochspannungsmasten, Papierfabriken, Zuckerrübenäckern und dem nahen Kernkraftwerk Tihange öffnen. Von diesen Überlegungen ausgehend werden die Beziehungen zu Industrielandschaften an anderen Orten der Welt, wie der Lausitz, den Alpen oder Fukushima in den Blick genommen.

Leopold-Hoesch-Museum

Kunst

Event details

 • Leopold-Hoesch-Museum
 • 01.09.2019
 • 10:00 bis 10:00

Contact event manager

1 2 3 4


10.Lange Nacht der Museen

Vom Leben in Industrielandschaften – Eine fotografische Bestandsaufnahme ist der erste Teil eines zweiteiligen Ausstellungsprojekts, das sich mit künstlerischen Darstellungen von Industrielandschaften im ländlichen Raum auseinandersetzt. Welche Erfahrungen haben Menschen in Industrielandschaften? Welche Formen der Identifikation oder der Distanz, der Ideologisierung oder der Kritik prägen diese Ansichten? Welche Lebensräume werden beschrieben? Welche Entwicklungsmöglichkeiten eröffnen sie?

Ausgangsmotiv des Ausstellungsprojekts ist das für die Sammlung des Leopold-Hoesch-Museums ikonische Gemälde Das Lendersdorfer Walzwerk von Carl Schütz aus dem Jahr 1838. Das Bild der Fabrik der Familie Hoesch in Düren-Lendersdorf ist ein typisches Beispiel für das ausgeprägte Selbstbewusstsein und die Art der Selbstdarstellung von Industriellenfamilien zur Zeit der frühen, hiesigen Industrialisierung. Bis heute ist die Landschaft um Düren, zwischen Garzweiler und den Stauseen der Eifel, durch ihre industrielle Nutzung geprägt. Vom Leben in Industrielandschaften ist eine Einladung, sich mit den eigenen Wahrnehmungen dieser Landschaft auseinanderzusetzen, mit den widersprüchlichen und komplexen Räumen, die sich zwischen Tagebau, Kraftwerken und Hochspannungsmasten, Papierfabriken, Zuckerrübenäckern und dem nahen Kernkraftwerk Tihange öffnen. Von diesen Überlegungen ausgehend werden die Beziehungen zu Industrielandschaften an anderen Orten der Welt, wie der Lausitz, den Alpen oder Fukushima in den Blick genommen.

Leopold-Hoesch-Museum, Papiermuseum

Kunst

Event details

 • Leopold-Hoesch-Museum
 • Papiermuseum
 • 02.11.2019
 • 18:00 bis 0:00

Contact event manager

1 2 3 4