Skip to content

In de nieuwe collectietentoonstelling »sammlung: aufbrechen« zijn de meer dan 100 geëxposeerde werken rond historische tijdperken en hedendaagse thema’s gegroepeerd. Op uw ronde door de tentoonstelling volgt u een chronologisch pad door de zich veranderende tijden, dat u bij hedendaagse thema’s als identiteitspolitiek en globalisering brengt.
Ook in dit museum
21.05.2022-13.11-2022
Kunst

Event details

 • Leopold-Hoesch-Museum
 • Kunsthaus NRW
 • 03.12.2022
 • 10:00 bis 17:00

Contact event manager

1 2 3 4

In de kloosterresidentie van Kornelimünster is het jaartal 1721 terug te vinden als oudste datering van de nieuwbouw van deze weelderige barokke abdij. Hoe en waarom werd hij gebouwd? Wie waren de principalen en de betrokken kunstenaars? Het meest recente onderzoek heeft uitgewezen, dat zowel de kloosterresidentie als de kloosterkerk als “Architektur des Zeigens” (“architectuur van het tonen”) werden ontworpen. In het kader van het 300-jarige bestaan van de barokke kloosterresidentie worden in de tentoonstelling de resultaten van het onderzoek door de faculteit voor architectuurgeschiedenis van de RWTH-Aachen op aanschouwelijke wijze gepresenteerd.

Het kernstuk van de tentoonstelling “inszenierungen des zeigens – Zur Geschichte und Gegenwart der Klosterresidenz Kornelimünster” vormt het klooster zelf, want het gebouw en de daarin aangebrachte overweldigende hoeveelheid afbeeldingen kunnen ons veel vertellen, als we tenminste hun beeldspraak weten te ontcijferen. Te zien is onder meer de uit 1076 daterende en daarmee oudste houten schrijn in Duitsland. Daarin werden eeuwenlang Bijbelse heilige voorwerpen bewaard. De tentoonstelling houdt zich niet alleen met de geschiedenis bezig, maar is ook een voorbode van de manier waarop er in de toekomst in dit gebouw kunst zal worden getoond en hoe kunstenaars heden ten dage over ensceneringen nadenken. In de tentoonstelling gaan hedendaagse kunstenaars op zoek naar de representativiteit van machtssymbolen, de performatieve kwaliteit van het tentoonstellen, naar strategieën in museale ensceneringen en de “spirituele oplading” van kunstvoorwerpen.

Kunstenaars:
Natascha Borowsky, Volker Hermes, Lyoudmila Milanova, Thomas Musehold, alsmede een performance van Evamaria Schaller

Ook in dit museum
Kunst

Event details

 • Kunsthaus NRW
 • 18.06.2021
 • 12:00 bis 18:00

Contact event manager

1 2 3 4

3-6-2021 t/m 12-9-2021

In de kloosterresidentie van Kornelimünster is het jaartal 1721 terug te vinden als oudste datering van de nieuwbouw van deze weelderige barokke abdij. Hoe en waarom werd hij gebouwd? Wie waren de principalen en de betrokken kunstenaars? Het meest recente onderzoek heeft uitgewezen, dat zowel de kloosterresidentie als de kloosterkerk als “Architektur des Zeigens” (“architectuur van het tonen”) werden ontworpen. In het kader van het 300-jarige bestaan van de barokke kloosterresidentie worden in de tentoonstelling de resultaten van het onderzoek door de faculteit voor architectuurgeschiedenis van de RWTH-Aachen op aanschouwelijke wijze gepresenteerd.

Het kernstuk van de tentoonstelling “inszenierungen des zeigens – Zur Geschichte und Gegenwart der Klosterresidenz Kornelimünster” vormt het klooster zelf, want het gebouw en de daarin aangebrachte overweldigende hoeveelheid afbeeldingen kunnen ons veel vertellen, als we tenminste hun beeldspraak weten te ontcijferen. Te zien is onder meer de uit 1076 daterende en daarmee oudste houten schrijn in Duitsland. Daarin werden eeuwenlang Bijbelse heilige voorwerpen bewaard. De tentoonstelling houdt zich niet alleen met de geschiedenis bezig, maar is ook een voorbode van de manier waarop er in de toekomst in dit gebouw kunst zal worden getoond en hoe kunstenaars heden ten dage over ensceneringen nadenken. In de tentoonstelling gaan hedendaagse kunstenaars op zoek naar de representativiteit van machtssymbolen, de performatieve kwaliteit van het tentoonstellen, naar strategieën in museale ensceneringen en de “spirituele oplading” van kunstvoorwerpen.

Kunstenaars:
Natascha Borowsky, Volker Hermes, Lyoudmila Milanova, Thomas Musehold, alsmede een performance van Evamaria Schaller

Ook in dit museum
Kunst

Event details

 • Kunsthaus NRW
 • 18.06.2021
 • 12:00 bis 18:00

Contact event manager

1 2 3 4

Onze medemens blijft vanwege de pandemie op afstand. Alleen in de buitenlucht kunnen we elkaar zonder bedenken ontmoeten. De tentoonstelling “vom spiel der körper im licht – Ein Skulpturengarten für das Kunsthaus” maakt de fysieke ontmoeting met lichamen mogelijk en wel die van de diverse sculpturen uit de collectie van het Kunsthaus. De jaarlijkse tentoonstelling van de collectie vindt dit keer in de tuin van het Kunsthaus plaats en omvat het complete spectrum aan sculpturen en plastieken, van figuratief werk tot de meest abstracte vorm van een “minimal sculpture”.

De tentoonstelling biedt een overzicht van de beeldhouwerij in Noordrijn-Westfalen vanaf 1945 en is tegelijkertijd een eerste experiment binnen het plan om de tuin van het Kunsthaus als tentoonstellingsruimte in de openlucht te ontwikkelen. Al sinds de Modernen worden beeldentuinen als tentoonstellingsruimte ingericht. Daarbij gaat het vaak om een kortgeschoren gazon met daarop neergelegde rotsblokken, het “green flat” als equivalent van de “white cube”. De tuin van het Kunsthaus wordt voor de overzichtstentoonstelling van de collectie ingericht met een architectuur uit bestaande muren, planten en houten constructies. De wisselwerking tussen natuurlijk grasland en gazonpaden brengt structuur in de open ruimte, terwijl met begroeide schuttingen afgescheiden ruimtes worden gecreëerd. Houten plateaus bieden sculpturen en bezoekers een podium.

Kunstenaars:
William Brauhauser, Julia Bünnagel, Vera Drebusch, Clemens Botho Goldbach, Dirk Gottfriedt, Selma Gültoprak, Bernhard Heiliger, Paul Isenrath, Franz Rudolf Knubel, Gereon Krebber, Ansgar Nierhoff, Jochem Pechau, Raimund van Well, Kurt-Wolf von Borries, Hans Wimmer, Friederich Werthmann, alsmede artistieke interventies van Amit Goffer, Ulrike Möschel en Ulrike Schulze.

Ook in dit museum
Kunst

Event details

 • Kunsthaus NRW
 • 17.10.2021
 • 12:00 bis 18:00

Contact event manager

1 2 3 4

In de expositie is te zien hoe de verstandhouding tussen kunst en natuur in schilderkunst en fotografie wordt gereflecteerd. De rondgang verloopt van het bos en het daarmee verbonden verlangen naar ongerepte natuur via moestuinen en vrijetijdsparken tot aan de elementen, met in de 21e eeuw de mens als vijfde element. De laatste zaal is gewijd aan de in de 70er jaren van de 20e eeuw beginnende »Difesa della Natura« (Verdediging van de Natuur, Joseph Beuys). Daar ligt ook de overgang naar andere projecten, die in het verdere verloop van de expositie in het buitengedeelte van het kunsthuis zullen ontstaan. In de tuin van het kunsthuis nu al te zien is een begaanbare sculptuur van Martin Pfeifle.

Ook in dit museum
Kunst

Event details

 • Kunsthaus NRW
 • 15.06.2021
 • 12:00 bis 18:00

Contact event manager

1 2 3 4

– met kunstinterventies van Elmar Hermann en Martin Pfeifle

In het depot van het Kunsthaus vormen kunstwerken de dagelijks bezigheid. Hier worden ze onderzocht, gedocumenteerd, verpakt en uitgeleend. Op afspraak kunt u niet alleen het nieuwe depot voor beeldhouwwerken, maar ook andere depots bezoeken, waarin verschillende topstukken uit de figuratieve schilderkunst en fotografieën uit de Düsseldorfer School zijn opgeslagen.

Ook in dit museum
15.03.2020 – 28.02.2021
Kunst

Event details

 • Kunsthaus NRW
 • 23.08.2020
 • 12:00 bis 18:00

Contact event manager

1 2 3 4

– met kunstinterventies van Tim Berresheim en Julia Bünnagel Structuren, patronen, lijnen, rechthoeken en hun compositie blijven thema in de tentoonstellingsruimtes in de noordvleugel van het Kunsthaus. Behalve belangrijke werken uit de collectie, onder andere van Ernst Wilhelm Nay en Gerhard Hoehme, zijn er ook nieuwe aankopen en werken in permanente bruikleen te zien, zoals een werk van Imi Knoebel dat zich in groot formaat met de structuren van informele schilderkunst bezighoudt. Interventies van Tim Berresheim en Julia Bünnagel laten zien hoe hedendaagse abstracte kunst eruit kan zien. Zo deed Bünnagel in 2019 een gesubsidieerde aankoop van een abstracte sound-installatie en kocht Berresheim een serie abstracte kunstwerken die op de computer werden gemaakt. Werken die laten zien hoe de nieuwe digitale media de abstracte vormgeving veranderen.

Ook in dit museum
Kunst

Event details

 • Kunsthaus NRW
 • 23.08.2020
 • 12:00 bis 18:00

Contact event manager

1 2 3 4

Ter gelegenheid van het 70-jarige bestaan van zijn collectie organiseert het Kunsthaus NRW in Kornelimünster een overzichtstentoonstelling met abstracte kunst. In de barokke zalen van de vroegere rijksabdij wordt aan de hand van 200 werken het brede spectrum van de abstracte kunst in westelijk van Duitsland getoond, vanaf het begin van de 20e eeuw tot heden.

“Ben ik dat?”, zal zich de opdrachtgever hebben afgevraagd die begin 70’er jaren bei Gerhard Richter een portret in opdracht had gegeven. Kennelijk herkende hij zichzelf daarin niet en hij annuleerde de koop. Gelukkig maar, want zo kon het schilderij toentertijd in de door de deelstaat Noordrijn-Westfalen gesubsidieerde collectie worden opgenomen. Ook dit werk is nu in de grote overzichtstentoonstelling te zien. Meer dan 200 meesterwerken, van August Macke tot Katharina Grosse, documenteren de enorme bandbreedte in de abstracte kunst van de 20e en 21e eeuw.

In haar contextuele opzet houdt de tentoonstelling zich met de vraag bezig in hoeverre de abstracte kunst onze cultuur heeft veranderd en welke betekenis ze daarvoor heden ten dage nog heeft. Naast schilderwerken en grafische kunst zijn er ook sculpturen, fotografieën, textielkunst, installaties en digitale kunst te zien. De abstractie is niet uitsluitend voorbehouden aan de schilderkunst, ze heeft alle kunstvormen en onze kijk op de wereld beïnvloedt.

Ook in dit museum
Kunst

Event details

 • Kunsthaus NRW
 • 21.08.2019
 • 12:00 bis 18:00

Contact event manager

1 2 3 4