Skip to content

Voor de tweede keer stellen de stadsregio Aken en het Fotografie-Forum een stipendium ter beschikking voor een kunstzinnig project dat zich met de geschiedenis en de tradities van de stad Monschau bezighoudt. De stipendiaten zijn dit jaar de fotograaf Katharina John en haar man, de acteur en musicus Ulrich Tukur. De fotografische portretten van de drie steden worden begeleid door teksten en audiomateriaal van Ulrich Tukur.
Ook in dit museum
25.09.2022 - 18.12.2022
Kunst

Event details

 • Leopold-Hoesch-Museum
 • KuK
 • 03.12.2022
 • 10:00 bis 17:00

Contact event manager

1 2 3 4

Dit omvangrijke retrospectief is geheel aan het werk van de Zwitserse fotograaf René Groebli gewijd, een van de meest briljante zwart-wit-fotografen uit de geschiedenis van de fotografie. Te zien zijn ca. 150 werken uit zijn meest bekende fotoseries. De vernissage vindt op 25 september 2022 om 12 uur in de Bürgersaal aan de Austraße 7 in Monschau plaats.
Ook in dit museum
Kunst

Event details

 • Leopold-Hoesch-Museum
 • KuK
 • 03.12.2022
 • 10:00 bis 17:00

Contact event manager

1 2 3 4

Het 20-jarige bestaan van het Kunst- und Kulturzentrum in Monschau is voor ons een welkome aanleiding de eigen collectie van het huidige Fotografie-Forum in Monschau in een overzichtstentoonstelling te presenteren. De titel “Allianzen” verwijst daarbij naar de talrijke verbindingen die door de tentoonstellingen in de afgelopen jaren zijn ontstaan. Uit de vele contacten met kunstenaars, bruikleengevers, musea en galerieën kwamen steeds weer nieuwe projecten en samenwerkingsvormen voort, uiteindelijk ook de nauwe band met de regionale fotografiescene. Deze “allianties” komen ook de achtenswaardige collectie van het Fotografie-Forum ten goede. Met een 130-tal fotografieën stellen we deze nu voor het eerst in 20 jaar aan het publiek voor, vanwaar ook het “20:1” in de ondertitel. “REM, Los Angeles” uit de serie “Star Trek 1996” van Anton Corbijn was het eerste werk in de collectie. Tal van schenkingen en aankopen volgden, waaronder een werk van Jürgen Klauke, met ondersteuning door de deelstaat Noordrijn-Westfalen.

Ook in dit museum
Kunst

Event details

 • KuK
 • 07.11.2021
 • 10:00 bis 17:00

Contact event manager

1 2 3 4

In de jaren 1944/1945 hield de Amerikaanse oorlogscorrespondente Lee Miller in tal van fotografieën beslissende momenten in de opmars naar Keulen vast. Haar foto’s geven niet alleen een onverbloemd beeld van de enorme verwoestingen die de Tweede Wereldoorlog heeft aangericht, ze laten ook zien hoe het leven kort na het einde van de oorlog, ondanks alle ellende, gewoon weer doorging. Haar tocht door Duitsland bracht Lee Miller vervolgens naar het zuiden, waar ze de bevrijding van de concentratiekampen Dachau en Buchenwald begeleidde. Samen met David E. Scherman was ze de eerste die Hitlers privéwoning in München documenteerde. In de tentoonstelling is ook de documentaire “Lee Miller. The Way to the Other Side of the Mirror” van Sylvain Roumette te zien.

Ook in dit musea
Kunst

Event details

 • KuK
 • 05.03.2022
 • 10:00 bis 17:00

Contact event manager

1 2 3 4

Naar aanleiding van ons 20-jarige bestaan presenteren wij u met veel genoegen het werk van Donata Wenders, de eerste stipendiaat van het Fotografie-Forum. Zij is op zoek gegaan naar de sporen die de lakenweverij in zijn lange traditie in Monschau en omgeving hebben achtergelaten. In de vorm van een installatie met fotografische korte film laat ze de lakenweverij door de tijd heen de revue passeren en gaat ze op zoek naar een antwoord op de vraag hoe we een dergelijke traditie kunnen bewaren wanneer de mens daarin van hoofdrolspeler tot observerend procesbewaker wordt. Naast de installatie die zij rond dit thema heeft ontwikkeld, zijn in de tentoonstelling werken uit haar overige fotografische oeuvre te zien, waarin de grenzen tussen tekenen, schilderen, fotografie en film vervagen.

GRATIS TOEGANKELIJK

Ook in dit museum
Kunst

Event details

 • KuK
 • 29.08.2021
 • 14:00 bis 17:00

Contact event manager

1 2 3 4

Stefan Moses is een van de bekendste naoorlogse, Duitse fotografen en chroniqueur van zijn tijd. In tal van reportages uit binnen- en buitenland, vooral voor het weekblad “Stern”, legde hij mensen en ingrijpende maatschappelijke en politieke gebeurtenissen uit de vorige eeuw in een omvangrijk fotografisch oeuvre vast. Daarin onttrok zich Moses aan het concept van het beslissende moment, het “moment décisive” en concentreerde zich veel meer op het vluchtige moment, het “moment fugitive”, dat zich pas door een serie opeenvolgende foto’s openbaart.

Zijn bijzondere portretten geven blijk van Moses’ oprechte belangstelling voor mensen. Kenmerkend voor zijn werk is dat hij de geportretteerden buiten hun gebruikelijke omgeving plaatste. Daartoe zette Moses ze bijvoorbeeld voor een groot grijs doek neer, liet hij ze spontane opdrachten uitvoeren of voegde hij een ongebruikelijk element toe. Zo ontstond er een aantal grandioze fotoprojecten met bekende persoonlijkheden zoals “Künstler machen Masken”, “Große Alte im Wald”, “Selbst im Spiegel”, “Deutsche West” en “Deutsche Ost”. In de tentoonstelling is daaruit een selectie van fotografieën te zien.

De tentoonstelling werd in samenwerking met Johanna Breede samengesteld.

Ook in dit museum
29.08.2021 - 19.12.2021
Kunst

Event details

 • KuK
 • 25.07.2021
 • 14:00 bis 17:00

Contact event manager

1 2 3 4

Het thema van de tentoonstelling “Das bin ich! Sicher? — That’s me! Sure?” is het rollenspel met identiteiten. Wat bepaalt de identiteit van een mens? Welke rol spelen daarbij geslacht, religie of sociale status binnen de maatschappij? Centraal in de tentoonstelling staan vragen met betrekking tot de eigen identiteit. Ze laat zien hoe kunstenaars in hun werken de grenzen van het aanneembare opzoeken, met nieuwe sociale rollen experimenteren en maatschappelijke taboes doorbreken. Zo zet een aantal fotokunstenaars zichzelf als vreemdeling poserend in scène. Andere gebruiken het eigen lichaam als medium voor multiple identiteiten. In de tentoonstelling zijn ca. 130 werken te zien van Claude Cahun, Philippe Halsman, Jürgen Klauke, Martin Liebscher en Inge Morath. Deze werken voegen zich tot één fotogalerie aaneen waarin op indrukwekkende manier wordt gedocumenteerd, hoe de fotografen pogen het zelf te (her)vinden.

Ook in dit museum
Kunst

Event details

 • KuK
 • 15.06.2021
 • 12:00 bis 17:00

Contact event manager

1 2 3 4

Het carnaval is een eeuwenoude traditie, die sterk met het Rijnland en onze regio verweven is. Als “vijfde jaargetijde” heeft de carnavalstijd al sinds mensenheugenis een vaste plek in ons kalenderjaar. Ook in het buitenland wordt in diverse vormen carnaval gevierd, waarvan die van Venetië en Rio de Janeiro wel de bekendste zijn. De tentoonstelling op de tweede etage van het fotografieforum belicht in tal van fotografieën het carnaval en zijn veranderingen door de tijd heen vanuit verschillende perspectieven. Een bijzonder hoogtepunt vormt de fotoserie die Richard Kalvar tijdens het carnavalsseizoen 2019/2020 in Aken heeft gemaakt. Daarin probeert hij de verschillende aspecten van het fenomeen carnaval grijpbaar te maken. Wat bepaalt het gezicht van carnavalszittingen en straatcarnaval vandaag de dag en wat is er van de oorspronkelijke carnavalstraditie overgebleven? Naast tal van originele documenten hebben Tilly en Doris Moisa voor de tentoonstelling grote en kleine plastieken ontworpen. De tentoonstelling bevat interactieve elementen en u biedt u tal van wetenswaardigheden over de geschiedenis van het carnaval in onze regio.

Ook in dit museum
Kunst

Event details

 • KuK
 • 07.02.2021
 • 12:00 bis 17:00

Contact event manager

1 2 3 4

Rurflucht zwischen Bürgerhäusern, Haller und Burgteile waren im Herbst 1971 nicht zu sehen. 6000 Quadratmeter Polypropylengewebe und 3107 Meter Leine versperrten den Menschen den Blick auf diese Wahrzeichen von Monschau. Kein Geringerer als Christo, heute als der Wrap-Art-Star weltweit gefeiert, hatte die Verhüllungen auf Einladung des Kunstkreises Monschau skizziert, konzipiert, geplant. Die Kunstaktion teilte Monschau: Von Verschandelung der Stadt war sogar die Rede, auch davon, „so etwas“ sei gar keine Kunst. Andererseits fühlten zahlreiche junge Menschen sich von Christo inspiriert, experimentierten enthusiastisch mit dessen Ausdrucksformen. Die verhüllten Wahrzeichen entzückten, verwirrten, empörten die Menschen vom 16. September (Beginn Aufbau) bis zum 24. Oktober 1971.

„Wenn dat Kunst ist, bin ich jeck! Christo verhüllt Monschau 1971“ nimmt Materialien aus der Sammlung von Kaspar Vallot, seinerzeit Mitinitiator des Christo-Projekts und im Vorstand des Kunstkreises, als Ausgangspunkt und schlägt eine Brücke bis in die Gegenwart. Der Kuratorin und KuK-Leiterin Nina Mika-Helfmeier ist besonders wichtig, die kontroversen Reaktionen von damals wertneutral und durchaus auch mal mit Humor zu betrachten. Auf einer Art Parcours auf der gesamten zweiten Etage des KuK ergründen Besucher anhand von Exponaten, Informationstafeln, einer Hörstation, zwei je etwa zehnminütigen Filmen, einem begehbaren Vergangenheits-Wohnzimmer und plastisch dargestellten Anekdoten das Thema spielerisch-entdeckend.

Außerdem in diesem Museum
Kunst

Event details

 • KuK
 • 14.02.2020
 • 0:00 bis 0:00

Contact event manager

1 2 3 4

20. September bis 13. Dezember 2020

Vernissage: Sonntag, 20. September 2020, 12 Uhr

Die Ausstellung „Das bin ich! Sicher? — That’s me! Sure?“ widmet sich dem Rollenspiel mit Identitäten. Was macht die Identität eines Menschen aus? Welche Rolle spielen hierbei das Geschlecht, die Religion oder die soziale Stellung in der Gesellschaft? Die Ausstellung beschäftigt sich mit den Fragen nach der eigenen Identität; sie zeigt, wie Künstlerinnen und Künstler in ihren Arbeiten die Grenzen des Annehmbaren ausloten, neue soziale Rollen erproben und gesellschaftliche Tabus überschreiten. Während einige Fotokünstlerinnen und Fotokünstler sich mit Posen des Fremden selbst inszenieren, nutzen andere ihren Körper als Medium für multiple Identitäten. Die Ausstellung umfasst ca. 130 Arbeiten von Claude Cahun, Philippe Halsman, Jürgen Klauke, Martin Liebscher und Inge Morath. Die hier präsentierten Arbeiten fügen sich zu einer Foto-Galerie, die die Versuche der Kunstfotografen zur Selbst- oder Neufindung eindringlich und beeindruckend dokumentiert.

Ook in dit museum
Kunst

Event details

 • KuK
 • 20.09.2020
 • 12:00 bis 17:00

Contact event manager

1 2 3 4