Skip to content

Tijdens de Documenta in 2018 werden kunstliefhebbers in Kassel getuige van een verwarrend schouwspel. Uit de Zwehrenturm van het Friedericianum steeg constant witte rook op. Wat eruitzag als een brand, was in werkelijkheid een installatie van kunstenaar Daniel Knorr. Als een soort archeoloog van het dagelijks leven had hij kort daarvoor in het Athene-deel van de Documenta in een monumentale schrootpers catalogi geperst uit afval en andere vondsten die hij in de straten van Athene had verzameld. Bezoekers van de Documenta konden die als unicaat kopen.
Knorr staat bekend als meester van de betekenisverschuiving en als kunstenaar van de participatie. Wie zijn kunst bekijkt, kan zich maar moeilijk onttrekken aan zijn betrokkenheid daarbij. Vaak stelt hij de kunstkijker in staat om zich actief in te brengen. Zo maakte iedereen die in Kassel bezorgd de brandweer belde deel uit van het kunstwerk, dat als vergankelijke gebeurtenis voornamelijk in verhalen achteraf voortleeft.
In samenwerking met de Kunsthalle Tübingen presenteert het IKOB – Museum für Zeitgenössische Kunst (IKOB – Museum voor Hedendaagse Kunst) de eerste tentoonstelling met het werk van Knorr in België.

Kunst

Event details

  • IKOB
  • 03.03.2021
  • 13:00 bis 18:00

Contact event manager

1 2 3 4

Voor het eerst in zijn 26-jarig bestaan verleent het IKOB – Museum voor hedendaagse kunst in Eupen in 2019 de IKOB-kunstprijs uitdrukkelijk als prijs voor feministische kunst. Deelnemen kunnen kunstenaars (m/v) uit de Benelux-landen en Duitsland en natuurlijk uit Oost-België in het bijzonder. Voorwaarde is dat zij met hun werk een duidelijke bijdrage leveren aan het uitdragen van feministische ideeën en idealen. Geïnteresseerden kunnen tot 1 september 2019 een digitaal portfolio indienen. In de bijbehorende expositie worden dan de drie prijswinnaars met hun speciaal daarvoor gerealiseerde projectvoorstellen aan het publiek getoond.

Kunst

Event details

  • IKOB
  • 23.10.2019
  • 13:00 bis 18:00

Contact event manager

1 2 3 4

4/10 – Een kritische inventarisatie van de IKOB-collectie

Op het gebied van gelijkberechtiging van vrouwen in de kunst is 2019 kennelijk een jaar van omdenken bij veel kunst- en cultuurinstellingen. Zo stelt het Tate Modern in Londen sinds de maand april één jaar lang uitsluitend werk van vrouwen uit de eigen collectie ten toon. Door nadruk te leggen op het veel minder vaak tentoongestelde werk van vrouwen, worden ze beter vertegenwoordigd en wordt hun bijdrage aan de kunstgeschiedenis op zijn juiste waarde geschat. Omdat een omdenken alleen plaatsvindt wanneer we ons van deze verschillen bewust zijn, wordt er in de expositie “4/10 – Eine kritische Bestandsaufnahme der IKOB Sammlung” een begin gemaakt met het naar voren halen van vrouwelijke kunstenaars uit de eigen collectie. Daarmee krijgen deze vrouwen de plek die ze met hun bijdrage aan de unieke (Oost-)Belgische kunstwereld verdienen. Ons actuele motto luidt daarom: mannen naar het depot, vrouwen naar het museum. De tentoonstelling is als uitgangspunt voor een dialoog bedoeld. Niet alleen tussen het IKOB en de kunstenaressen in onze collectie, maar zeker ook tussen bezoekers onderling, die veel van deze kunstwerken al langer niet meer te zien hebben gekregen of soms zelfs nooit.

Ook in dit museum
23.10.19 – 19.01.20
Kunst

Event details

  • IKOB
  • 21.08.2019
  • 13:00 bis 18:00

Contact event manager

1 2 3 4