Skip to content

UNTER GEWISSEN UMSTÄNDEN

Het zijn altijd de bepaalde omstandigheden die een verzameling in veel grotere mate bepalen dan de planning, het concept of het geld. Deze bepaalde omstandigheden zijn echter moeilijk te controleren. Ze bestaan uit factoren die buiten de controle van het individu liggen. Dus toeval en geluk moeten de beslissende variabelen zijn van deze bepaalde omstandigheden.
Een blik op de geschiedenis van de musea leert ons dat het vaak juist deze toevalligheden en een bepaald deel van het geluk waren die een aankoop, een schenking of een permanente bruikleen mogelijk maakten. Ze zijn effectief lang voordat contracten worden ondertekend of financiële transacties worden uitgevoerd, en ze zijn bepalend voor het bepalen of we later wel of niet zullen samenwerken. Als bijvoorbeeld permanente geldschieters* besluiten hun kunstwerken aan ons te schenken, dan gebeurt dat omdat ze ons vertrouwen. IKOB geniet dit vertrouwen al 27 jaar.

Ook in dit museum
24.11.2020 - 31.01.2021
Kunst

Event details

 • IKOB
 • 23.11.2020
 • 13:00 bis 18:00

Contact event manager

1 2 3 4

Francis Feidler

De naam Francis Feidler is in Oost-België een synoniem voor “hedendaagse kunst”. Dit is te danken aan het feit dat hij het IKOB als het kunstcentrum van Oost-België heeft opgericht en het tot museum voor hedendaagse kunst heeft ontwikkeld. Ter viering van het 27-jarig bestaan eert het IKOB met deze tentoonstelling niet alleen zijn oprichter en jarenlange directeur, maar ook de kunstenaar Francis Feidler, die in de jaren tachtig van de vorige eeuw met veel succes door heel België exposeerde. Zijn werken zijn vaak terug te voeren op “elastische communicatie”, een begrip dat hij zelf heeft geïntroduceerd en dat alle aspecten van de menselijke communicatie door middel van de spiraalvorm visualiseert. Voor Feidler is inderdaad alles elastische communicatie – óók en vooral de relatie van de toeschouwer tot het kunstwerk. De tentoonstelling is bedoeld als retrospectief, waarbij de oprichting van het IKOB als onderdeel van zijn artistieke werk wordt beschouwd.

Ook in dit museum
21.06.2020 - 31.01.2021
Kunst

Event details

 • IKOB
 • 24.11.2020
 • 13:00 bis 18:00

Contact event manager

1 2 3 4

Voor het eerst in zijn 26-jarig bestaan verleent het IKOB – Museum voor hedendaagse kunst in Eupen in 2019 de IKOB-kunstprijs uitdrukkelijk als prijs voor feministische kunst. Deelnemen kunnen kunstenaars (m/v) uit de Benelux-landen en Duitsland en natuurlijk uit Oost-België in het bijzonder. Voorwaarde is dat zij met hun werk een duidelijke bijdrage leveren aan het uitdragen van feministische ideeën en idealen. Geïnteresseerden kunnen tot 1 september 2019 een digitaal portfolio indienen. In de bijbehorende expositie worden dan de drie prijswinnaars met hun speciaal daarvoor gerealiseerde projectvoorstellen aan het publiek getoond.

Kunst

Event details

 • IKOB
 • 23.10.2019
 • 13:00 bis 18:00

Contact event manager

1 2 3 4

4/10 – Een kritische inventarisatie van de IKOB-collectie

Op het gebied van gelijkberechtiging van vrouwen in de kunst is 2019 kennelijk een jaar van omdenken bij veel kunst- en cultuurinstellingen. Zo stelt het Tate Modern in Londen sinds de maand april één jaar lang uitsluitend werk van vrouwen uit de eigen collectie ten toon. Door nadruk te leggen op het veel minder vaak tentoongestelde werk van vrouwen, worden ze beter vertegenwoordigd en wordt hun bijdrage aan de kunstgeschiedenis op zijn juiste waarde geschat. Omdat een omdenken alleen plaatsvindt wanneer we ons van deze verschillen bewust zijn, wordt er in de expositie “4/10 – Eine kritische Bestandsaufnahme der IKOB Sammlung” een begin gemaakt met het naar voren halen van vrouwelijke kunstenaars uit de eigen collectie. Daarmee krijgen deze vrouwen de plek die ze met hun bijdrage aan de unieke (Oost-)Belgische kunstwereld verdienen. Ons actuele motto luidt daarom: mannen naar het depot, vrouwen naar het museum. De tentoonstelling is als uitgangspunt voor een dialoog bedoeld. Niet alleen tussen het IKOB en de kunstenaressen in onze collectie, maar zeker ook tussen bezoekers onderling, die veel van deze kunstwerken al langer niet meer te zien hebben gekregen of soms zelfs nooit.

Ook in dit museum
23.10.19 – 19.01.20
Kunst

Event details

 • IKOB
 • 21.08.2019
 • 13:00 bis 18:00

Contact event manager

1 2 3 4