Skip to content
DeVondst

Het Limburgs Museum toont bij ons in De Vondst de eerste resultaten van het veelbesproken onderzoek naar de Romeinse villa van Voerendaal. Die villa is een van de grootste die ooit in de lage landen werden teruggevonden.

45.000 objecten
Het onderzoek naar de Romeinse villa van Voerendaal kende een opmerkelijk lange aanloop. Al in 1892 werden de eerste sporen ontdekt van wat tweeduizend jaar geleden een enorm agrarisch bedrijf moet zijn geweest waar vermoedelijk ook graan werd geproduceerd voor de Romeinse troepen aan de Rijngrens. In de afgelopen honderd jaar vond er op het terrein van de villa vier keer een grote archeologische opgraving plaats. Daarbij werden wel 45.000 objecten gevonden, maar opmerkelijk genoeg zijn die nooit goed onderzocht. Tot nu.

Nieuwe inzichten
In opdracht van het Limburgs Museum is een team van specialisten eindelijk bezig met het bestuderen en interpreteren van alle vondsten. Het gaat om aardewerken potten, amforen, munten, dakpannen en sieraden. Ook de 200 veldtekeningen en de dagboekjes van de opgravers worden meegenomen in het onderzoek. De verschillende onderzoeken hebben tot zeer veel nieuwe inzichten geleid.

Nieuw verhaal
Al die resultaten, hoe klein ook, vormen puzzelstukjes van de enorme legpuzzel die het onderzoek naar Villa Voerendaal is. Nog lang niet alle puzzelstukjes zijn bestudeerd maar het plaatje wordt langzaam duidelijk. Wie woonden er destijds in de villa? Hoe richtten ze hun villa in? Hoe functioneerde hun bedrijf? Met de nieuwe inzichten van de specialisten werken archeologen Henk Hiddink en Diederik Habermehl dit jaar verder aan het nieuwe verhaal van Villa Voerendaal.

Ook in dit museum
Historie

Event details

 • De Vondst
 • 03.12.2022
 • 10:00 bis 17:00

Contact event manager

1 2 3 4
De Vondst

‘Expeditie Vuistbijl’ is oorspronkelijk gestart als archeologisch onderzoek door RAAP. De resultaten van dat onderzoek kun je nu bewonderen in de tentoonstelling Expeditie Vuistbijl in De Vondst. Daaraan gekoppeld organiseren we een archeologisch spreekuur op 23 november en workshops zoals archeologisch tekenen.

Ook in dit museum
Historie

Event details

 • De Vondst
 • 27.01.2021
 • 10:00 bis 17:00

Contact event manager

1 2 3 4
MITFORSCHEN AM ARCHÄO-HOTSPOT

Onze mini-expositie ITTA toont de gezichtsreconstructie van een middeleeuwse dame uit Itteren. Wie was deze vrouw? Wanneer leefde zij? Hoe oud is ze geworden? Was ze van eenvoudige komaf of juist niet? Een statige dame van in de veertig: dat moet Itta in de 7e eeuw zijn geweest. Dankzij moderne technieken en ouderwets monnikenwerk hebben de bij Itteren gevonden resten van de vrouw een gezicht gekregen. Bij deze opgraving in Itteren zijn in totaal 24 graven gevonden, waarvan meerdere met grafvondsten. De meest bijzondere objecten zie je bij De Vondst. Ontdek in deze expo de inhoud van enkele van de gevonden graven en de reconstructie van het gezicht van Itta. Itta leefde in de Merovingische periode, 500-700 jaar na Christus. Ze moet een vooraanstaande vrouw zijn geweest, kunnen we uit de rijkdommen die bij haar graf werden gevonden concluderen. Kom haar bekijken bij De Vondst!

Ook in dit museum
01.05.2020 - 01.10.2020
Historie

Event details

 • De Vondst
 • 12.07.2020
 • 10:00 bis 17:00

Contact event manager

1 2 3 4
politik-in-edelsteinen

Politiek in edelsteen gevat, nu in de Vondst! 1 mei – 1 oktober 2020 Het geheim van de Romeinse cameeën. Tijdens de eerste decennia na Christus kwam het onder keizer Augustus in Rome zowel technisch als esthetisch tot een ongeëvenaarde bloeiperiode in de exclusieve cameeënkunst. Gebandeerd polychroom agaat is het kostbare basismateriaal voor deze kleine reliëfafbeeldingen van leden van de keizerlijke familie en mythologische figuren. Deze Romeinse préciosa vonden later hun weg naar de schatkamers van kerken en vorsten. Gerhard Schmidt uit Idar-Oberstein heeft de hele wereld afgespeurd naar originelen van deze kleine Romeinse kunstwerken en begon als professionele edelsteenslijper met hun vervaardigingstechnieken te experimenteren. Al doende heeft hij sinds 2004 alle belangrijke Romeinse cameeën kunnen kopiëren. De samenhangende overzichtstentoonstelling van deze kleine kunstwerken zou met slechts enkele en maar zelden uitgeleende Originelen zo niet mogelijk zijn geweest. Deze Romeinse cameeën geven de politieke verhoudingen in de eerste dagen van de steden in onze Euregio weer. Aan de hand van deze historische voorbeelden wordt inzichtelijk hoe macht, politiek en beeldpropaganda functioneren.

Ook in dit museum
Historie

Event details

 • De Vondst
 • 01.05.2020
 • 10:00 bis 10:00

Contact event manager

1 2 3 4

FÜHRUNG DURCH DE VONDST

Elke woensdag: een rondleiding door De Vondst (NL)! Wil je weten hoe het proces van vondst tot vitrine tot stand komt? Wat gebeurt er als er iets gevonden wordt in Limburg? Wat doet een archeoloog eigenlijk? Hoe belandt een vondst uiteindelijk in de vitrine van een museum? Wil je antwoord op deze vragen? Laat je dan rondleiden door onze vrijwilligers en ontdek de wondere wereld van de archeologie. Het is ook mogelijk de audiotour in het Duits te volgen, zo nemen we u aan de hand van het verhaal van vier gevonden voorwerpen mee in het proces van veldwerk tot restauratie. Of wil je het archelogisch depot in of zien wat restauratoren nu eigenlijk doen? Dit kan door aan te sluiten bij de rondleiding door het Archeologisch Depot en Restauratieatelier Restaura!

Aanmelden kan op www.devondst.nl.

Historie

Event details

 • De Vondst
 • 25.09.2019
 • 10:00 bis 17:00

Contact event manager

1 2 3 4


MITFORSCHEN AM ARCHÄO-HOTSPOT

Elke woensdag: Zelf de handen uit de mouwen steken bij de archeohotspot in De Vondst. In Limburg worden een hoop mooie zaken gevonden, bijvoorbeeld aardewerk, metaal, glas, bot en steen. Een archeoloog bekijkt deze zaken, registreert ze en determineert ze. Wil jij ons helpen deze vondsten te bekijken en te selecteren welke vondsten ‘museumwaardig’ zijn of geschikt zijn voor restauratie? Ook is er in 2014 een grote hoeveelheid neogotisch glas gevonden in Roermond. Dit glas wordt op kleur gesorteerd zodat het glas weer gerecycled kan worden voor nieuwe kerkramen. Kom je ook helpen? Iedereen is welkom! Aanmelden hoeft niet, je bent altijd welkom mee te doen!

Ook in dit museum
Historie

Event details

 • De Vondst
 • 06.12.2022
 • 10:00 bis 17:00

Contact event manager

1 2 3 4

De Vondst Vertelt 75 jaar bevrijding Heerlen. Tentoonstelling van bijzondere vondsten van (oud)-Heerlenaren uit de tweede wereld oorlog. De Vondst heeft de bewoners van Heerlen gevraagd voorwerpen met een bijzonder verhaal aan te dragen. Deze voorwerpen, en het verhaal daarachter, zijn van september tot december te bewonderen in de pop-up tentoonstelling: De Vondst Vertelt 75 jaar bevrijding Heerlen.

Meer informatie: http://www.heerlenvertelt.nl/75jaarbevrijding/

Ook in dit museum
01.05.20 – 01.10.20
Historie

Event details

 • De Vondst
 • 14.09.2019
 • 10:00 bis 17:00

Contact event manager

1 2 3 4