Skip to content
Ludwig Forum_Sweet Lies

Sweet Lies - Fiktionen der Zugehörigkeit

Wie zijn we als individuen en als samenleving? Wat bepaalt onze identiteit? Als individu proberen we steeds weer aansluiting bij groepen te vinden, die zich rond cultuur, taal, sociale klasse, nationaliteit of herkomst, huidskleur of geslacht vormen. Daardoor hebben uiteenlopende aspecten een invloed op de ontwikkeling van onze individuele identiteit. Het verraderlijke aan groepsidentiteiten is dat ze weliswaar met hun wij-gevoel een gevoel van verbondenheid bieden, maar dat dit mede door afscherming en uitsluiting wordt bereikt. Deze mechanismen hebben de afgelopen jaren het maatschappelijke debat bepaald, wat onder meer tot uitdrukking komt in de genderdebatten, de toename van racistisch gemotiveerd geweld en de populistische machtspolitiek, die door polarisering en uitsluiting angsten aanwakkert.

In de tentoonstelling “Sweet Lies. Fiktionen der Zugehörigkeit” worden in het Ludwig Forum für Internationale Kunst hedendaagse werken gepresenteerd die de verschillende identiteitsvormende aspecten thematiseren. Deze kunstwerken maken zichtbaar dat identiteiten niet statisch zijn, maar bij elkaar aanhaken, elkaar overlappen of zelfs met elkaar in tegenspraak zijn. Door identiteiten aanschouwelijk te maken, wordt duidelijk dat in het individu diverse maatschappelijke en persoonlijke aspecten samenkomen. De ondertitel van de tentoonstelling heeft betrekking op het tijdelijke en vloeiende karakter van identiteiten en refereert aan de gelijknamige publicatie van de filosoof Kwame Anthony Appiah uit 2019. In haar zes kapittels, geslacht, cultuur, dood, taal, herkomst en persoonlijkheid, brengt ons de tentoonstelling de ficties en constructies van identiteiten naderbij. De door ons uitgenodigde kunstenaars verdiepen deze thema’s en gaan daarbij in dialoog met topstukken uit de collectie Ludwig.

Naast werken uit de collectie Ludwig zijn in de tentoonstelling schilderijen, grafische kunst, installaties, objecten en plastieken, alsmede video’s van de uitgenodigde kunstenaars te zien.

De door ons uitgenodigde kunstenaars zijn Vivian Greven, Melike Kara, Kinke Kooi, Markues, Jannis Marwitz, Phung-Tien Phan, Megan Rooney, Morgaine Schäfer, Siggi Sekira, Slavs and Tatars, Theresa Weber, Raphael Weilguni en Viola Relle.

Werken uit de collectie Ludwig van Jo Baer, Jean-Michel Basquiat, Klaus vom Bruch, María Magdalena Campos-Pons, Chuck Close, Erró, Fang Lijun, Gilbert & George, Johannes Grützke, Renato Guttuso, Jean-Olivier Hucleux, Joan Jonas, Thomas Lanigan-Schmidt, Liang Dong, Roy Lichtenstein, Robert Morris, Robert Rauschenberg, Ulrike Rosenbach, Twins Seven Seven, Sergej E. Volkov, Vadim Zakharov.

Curatoren: Patrick C. Haas en Angela Theisen

Met ruimhartige ondersteuning door de Peter und Irene Ludwig Stiftung, Aken

Ook in dit museum
24.09.21 - 14.11.21
Kunst

Event details

  • Ludwig Forum
  • 21.07.2021
  • 10:00 bis 17:00

Contact event manager

1 2 3 4