Skip to content
LVR Kommern

Stadt, Land, Garten: WILDE DIVERSITEIT TUSSEN KEUKENTUIN EN ENK

Van pre-industriële keukentuinen, de tuinen in latere arbeiderswijken en volkstuincomplexen tot en met het huidige urban gardening laat de tentoonstelling ons zien hoe betekenis en karakter van de groentetuin zich in de loop van de tijd hebben veranderd. Daarbij speelt de subjectieve beleving van het tuinieren een belangrijke rol. In pregnante woorden vertellen tuinierders over hun motivatie en hoe het tuinieren zowel lust als last kan zijn. De museumbezoeker leert oude en moderne gewassen kennen en kan het groeien en rijpen van boon, framboos of aardappel in de loop van het tuinbouwseizoen volgen.

Historisch tuingereedschap en de tuinadviesliteratuur laten een opmerkelijke continuïteit bij het tuinieren zien. Tuinieren betekent actief bezig zijn! Daartoe ook stimuleert de tentoonstelling zijn grote en kleine bezoekers, want tijdens het puzzelen, zwengelen en zoeken wordt hen de informatie al doende overgebracht.

In het buitengedeelte is het mogelijk om actief aan de gemeenschapstuin bij te dragen, door te planten, onkruid te wieden, te gieten en te oogsten. Aan de uitgang staan daarvoor schoffels, schepjes en gieters klaar.

Het LVR-Freilichtmuseum Kommern biedt publieke rondleidingen door de tentoonstelling en een educatief begeleidingsprogramma aan en organiseert actiedagen rond museumevenementen.

Ook in dit museum
22.04.2020 - 10.01.2022
Permanente tentoonstelling
Historie

Event details

  • LVR- Freilichtmuseum
  • 18.06.2021
  • 9:00 bis 19:00

Contact event manager

1 2 3 4