Skip to content
IKOB Kristina Benjocki

Kristina Benjocki - AT SUNSET WE RETREAT ONCE AGAIN, UP THE HILL, TO WHERE WE CAN WATCH THE SKEINS OF WATER REFLECT COLOURS WE'VE NEVER SEEN BEFORE

In haar werk houdt Kristina Benjocki zich bezig met de politieke processen van herinneren en vergeten binnen de context van de vroegere tweedeling in Europa en gebruikt daarvoor installaties, audio, weefstukken en films. In haar tentoonstelling in het IKOB richt ze zich niet alleen op de geschiedenis van de textielindustrie in Eupen, maar ook op haar eigen biografische band met de textielproductie. Het resultaat is een poëtisch zoektocht naar de verbanden tussen de weefarbeid en het ideaal van de technische vooruitgang, de politieke geschiedenis en een geconstrueerde culturele identiteit. Centraal in de tentoonstelling staat een installatie bestaande uit door de kunstenaar handgeweven grootformatige wandtapijten. De tentoonstelling maakt de samenhang tussen deze serie werken en thema’s als migratie, handel en politieke macht zichtbaar.
In dit museum
Kunst

Event details

  • IKOB
  • 12.03.2022
  • 13:00 bis 18:00

Contact event manager

1 2 3 4