Skip to content

Odine Lang “Taxa”

De uit Aken afkomstige kunstenares Odine Lang maakt de diversiteit van botanische verschijningsvormen tot onderwerp van haar tekeningen en draad- en papierobjecten. Het thema “Taxa” is een begrip uit de natuurwetenschappen en staat voor de hiërarchische classificatie van soorten. Lang houdt zich in haar werk bezig met de vormeigenschappen van haar “ideeëngevers” in de natuur en hun uiteenlopende karakteristieken. Daarbij zet ze haar persoonlijke manier om plantenvormen uit te beelden tegenover die in de werken van de Begas-collectie in het museum. Het natuurlijke leefmilieu wordt bedreigd door een dramatische teruggang in diversiteit van planten en insecten. De vrije natuur verdient daarom onze verhoogde aandacht. De intensiteit waarmee natuur en milieu worden gethematiseerd, vindt in diverse vormen van abstractie in Langs werken haar weerslag.

Ook in dit museum

Begas Haus – Museum für Kunst und Regionalgeschichte

Kunst

Event details

  • Begas Haus
  • 29.09.2019
  • De hele dag

Contact event manager

1 2 3 4