Skip to content
09_ikob_eine_kritische_bestandsaufnahme_der_ikob_sammlung_serge_cloot

Inventarisatie van de IKOB-collectie

Op het gebied van gelijkberechtiging van vrouwen in de kunst is 2019 kennelijk een jaar van omdenken bij veel kunst- en cultuurinstellingen. Zo stelt het Tate Modern in Londen sinds de maand april één jaar lang uitsluitend werk van vrouwen uit de eigen collectie ten toon. Door nadruk te leggen op het veel minder vaak tentoongestelde werk van vrouwen, worden ze beter vertegenwoordigd en wordt hun bijdrage aan de kunstgeschiedenis op zijn juiste waarde geschat. Omdat een omdenken alleen plaatsvindt wanneer we ons van deze verschillen bewust zijn, wordt er in de expositie “4/10 – Eine kritische Bestandsaufnahme der IKOB Sammlung” een begin gemaakt met het naar voren halen van vrouwelijke kunstenaars uit de eigen collectie. Daarmee krijgen deze vrouwen de plek die ze met hun bijdrage aan de unieke (Oost-)Belgische kunstwereld verdienen. Ons actuele motto luidt daarom: mannen naar het depot, vrouwen naar het museum. De tentoonstelling is als uitgangspunt voor een dialoog bedoeld. Niet alleen tussen het IKOB en de kunstenaressen in onze collectie, maar zeker ook tussen bezoekers onderling, die veel van deze kunstwerken al langer niet meer te zien hebben gekregen of soms zelfs nooit.

Ook in dit museum
23.10.19 – 19.01.20
Kunst

Event details

  • IKOB
  • 21.08.2019
  • 13:00 bis 18:00

Contact event manager

1 2 3 4