Skip to content
KunsthausNRW_inszinierung

Inszenierungen des Zeigens: Zur Geschichte und Gegenwart der Klosterresidenz Kornelimünster

In de kloosterresidentie van Kornelimünster is het jaartal 1721 terug te vinden als oudste datering van de nieuwbouw van deze weelderige barokke abdij. Hoe en waarom werd hij gebouwd? Wie waren de principalen en de betrokken kunstenaars? Het meest recente onderzoek heeft uitgewezen, dat zowel de kloosterresidentie als de kloosterkerk als “Architektur des Zeigens” (“architectuur van het tonen”) werden ontworpen. In het kader van het 300-jarige bestaan van de barokke kloosterresidentie worden in de tentoonstelling de resultaten van het onderzoek door de faculteit voor architectuurgeschiedenis van de RWTH-Aachen op aanschouwelijke wijze gepresenteerd.

Het kernstuk van de tentoonstelling “inszenierungen des zeigens – Zur Geschichte und Gegenwart der Klosterresidenz Kornelimünster” vormt het klooster zelf, want het gebouw en de daarin aangebrachte overweldigende hoeveelheid afbeeldingen kunnen ons veel vertellen, als we tenminste hun beeldspraak weten te ontcijferen. Te zien is onder meer de uit 1076 daterende en daarmee oudste houten schrijn in Duitsland. Daarin werden eeuwenlang Bijbelse heilige voorwerpen bewaard. De tentoonstelling houdt zich niet alleen met de geschiedenis bezig, maar is ook een voorbode van de manier waarop er in de toekomst in dit gebouw kunst zal worden getoond en hoe kunstenaars heden ten dage over ensceneringen nadenken. In de tentoonstelling gaan hedendaagse kunstenaars op zoek naar de representativiteit van machtssymbolen, de performatieve kwaliteit van het tentoonstellen, naar strategieën in museale ensceneringen en de “spirituele oplading” van kunstvoorwerpen.

Kunstenaars:
Natascha Borowsky, Volker Hermes, Lyoudmila Milanova, Thomas Musehold, alsmede een performance van Evamaria Schaller

Ook in dit museum
Kunst

Event details

  • Kunsthaus NRW
  • 18.06.2021
  • 12:00 bis 18:00

Contact event manager

1 2 3 4