Skip to content
InDürenzuHause-Migrationsgeschichten_DürenStadtmuseum

In Düren zu Hause - Migrationsgeschichte(n) und kulturelle Vielfalt

In de tentoonstelling “In Düren zu Hause – Migrationsgeschichte(n) und kulturelle Vielfalt” worden de veelomvattende en frappante resultaten van een gelijknamig tweejarig onderzoeksproject gepresenteerd. Dit project kon worden gerealiseerd met financiële ondersteuning door de Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stichting in Essen.

De mensen die heden ten dage in Düren met elkaar samenleven, zijn uit meer dan 140 landen afkomstig. De stad aan de Roer heeft door de tijd heen altijd geprofiteerd van de toestroom van nieuwe burgers uit binnen- en buitenland. Mensen voor wie Düren een nieuwe thuishaven werd, hebben door de eeuwen heen tot in de huidige tijd hun sporen nagelaten. Zonder hen zou Düren niet zijn wat Düren nu is. Desondanks waren thema’s die met historische en hedendaagse migratie en culturele diversiteit verbonden zijn nooit onderwerp van een allesomvattend onderzoek waarvan de resultaten in de openbaarheid worden getoond. Het stadsbestuur van Duren wilde daarin verandering brengen. Het doel daarbij is niet alleen kennisverbreding rond het thema migratie. Er moet ook een ontmoetingsplaats ontstaan, die ruimte biedt voor een toenadering tussen de verschillende bevolkingsgroepen in Düren.

Ook in dit musea
Historie

Event details

  • Stadtmuseum Düren
  • 03.10.2022
  • 11:00 bis 17:00

Contact event manager

1 2 3 4