Skip to content
Ludwig Forum Highlights der Sammlung

Hoogtepunten uit de collectie - Pop Art en Hyperrealisme

De collectie van Peter en Irene Ludwig is een van de grootste en beduidendste kunstcollecties ter wereld. Het Ludwig Forum Aken herbergt meer dan 3.000 werken uit deze collectie, waaronder veel werken die in geen enkel kunsthistorisch overzicht ontbreken en daarmee tot het werelderfgoed van de 20e-eeuwse kunst behoren. Niet alleen de hyperrealistische sculptuur “Supermarket Lady” van Duane Hanson, maar ook sleutelwerken van popart-iconen Andy Warhol en Roy Lichtenstein en de centrale avant-gardisten Robert Rauschenberg en Jasper John vormen de kern van de collectie. Al tijdens hun eerste reis naar New York in 1967 ontwikkelde het verzamelaarsechtpaar een niet te stuiten belangstelling voor Amerikaanse kunst. De Ludwigs waren op zoek naar een wereldomspannend begrip van kunst, een eigen wereld als tegenhanger van de samenleving en de heersende politiek, om daarmee het levensgevoel van die tijd tot uitdrukking te brengen. Dat daarbij de figuratieve schilder- en beeldhouwkunst hun bijzondere aandacht genoot, vindt zijn weerslag in deze tentoonstelling met ongeveer 30 belangrijke werken uit de popart en het hyperrealisme.

Ook in dit museum
Kunst

Event details

  • Ludwig Forum
  • 10.07.2020
  • 10:00 bis 17:00

Contact event manager

1 2 3 4