Skip to content
Weltreich und Provinz_Zitadelle Jülich

"Wereldrijk & Provincie - De Spanjaarden aan de Neder-Rijn“

Er is nauwelijks iets dat nog aan de honderdjarige heerschappij van de Spanjaarden aan de Neder-Rijn tussen 1560 en 1660 herinnert. Toch werden in deze periode, die werd gekenmerkt door oorlogen en gruweldaden, maar ook door culturele en economische bloei, de politieke grenzen en invloedsferen van monarchieën en kerk verlegd. Met gevolgen tot op de dag van vandaag. Een expositie in het kruitmagazijn van de citadel.
Ook in dit musea
Natur & Technik

Event details

  • Zitardelle
  • 29.09.2022
  • 10:00 bis 18:00

Contact event manager

1 2 3 4