Skip to content
KUK_Selbstinszinierung

CLAUDE CAHUN, PHILIPPE HALSMAN, JÜRGEN KLAUKE, MARTIN LIEBSCHER & INGE MORATH - Das bin ich! Sicher? That’s me! Sure?

Het thema van de tentoonstelling “Das bin ich! Sicher? — That’s me! Sure?” is het rollenspel met identiteiten. Wat bepaalt de identiteit van een mens? Welke rol spelen daarbij geslacht, religie of sociale status binnen de maatschappij? Centraal in de tentoonstelling staan vragen met betrekking tot de eigen identiteit. Ze laat zien hoe kunstenaars in hun werken de grenzen van het aanneembare opzoeken, met nieuwe sociale rollen experimenteren en maatschappelijke taboes doorbreken. Zo zet een aantal fotokunstenaars zichzelf als vreemdeling poserend in scène. Andere gebruiken het eigen lichaam als medium voor multiple identiteiten. In de tentoonstelling zijn ca. 130 werken te zien van Claude Cahun, Philippe Halsman, Jürgen Klauke, Martin Liebscher en Inge Morath. Deze werken voegen zich tot één fotogalerie aaneen waarin op indrukwekkende manier wordt gedocumenteerd, hoe de fotografen pogen het zelf te (her)vinden.

Ook in dit museum
Kunst

Event details

  • KuK
  • 15.06.2021
  • 12:00 bis 17:00

Contact event manager

1 2 3 4