Skip to content
Suermondt Ludwig Museum_KunstkammerKrokodil_Foto Stadt Aachen_Andreas_Herrmann

Burgerlijke kunst- en rariteitenkabinetten

Als voorlopers van onze hedendaagse, moderne musea ontstonden er in de 16e eeuw adellijke kunst- en rariteitenkabinetten en later ook burgerlijke collecties van rariteiten die het universum en zijn orde afbeelden en documenteren moesten. Ze brachten de hele wereld als het ware in één ruimte bijeen.

De verzamelingen in deze kunst- en rariteitenkabinetten werden in vier hoofdcategorieën ingedeeld: door de mens gecreëerde voorwerpen (artificialia), wat de natuur voortbracht (naturalia), rariteiten uit verre landen (exotica) en wetenschappelijke instrumenten (scientifica). Ze omvatten alles wat ertoe kon bijdragen de wereld inzichtelijk te maken.

Ook in dit museum
Kunst

Event details

  • Suermondt-Ludwig-Museum
  • 03.12.2022
  • 10:00 bis 17:00

Contact event manager

1 2 3 4