Skip to content
Blumensprengung

Blumensprengung – Kunstenaressen in de collectie Ludwig

Blumensprengung, het werk van Annette Wehrmann waaraan deze tentoonstelling haar titel ontleent, kan worden geassocieerd met de tijdgeest aan het begin van de jaren zeventig. De opkomende vrouwenbeweging inspireerde ook de kunstwereld in die tijd. Vrouwelijke kunstenaars legden hun bescheiden rol af en eisten op alle gebieden van de kunst hetzelfde respect op dat hun mannelijke collega’s genoten. Ze schiepen grote sculpturen, ensceneerden hun naakte lichamen in video’s en performances en traden met provocante, politiserende acties in de openbaarheid. Tegelijkertijd maakten feministische kunsttheoretici de weg vrij voor een opwaardering van de artistieke prestaties van vrouwen.
In 1970 werd ook de Neue Galerie – Sammlung Ludwig opgericht. Met deze voorloper van het Ludwig Forum for International Art verwierf een van ’s werelds belangrijkste verzamelingen van hedendaagse kunst – die van het verzamelaarsechtpaar Peter en Irene Ludwig – zich een vaste plek in Aken. Wij grijpen dit jubileum aan voor een herwaardering van onze collectie en richten ons met een honderdtal werken voor het eerst uitsluitend op vrouwelijke kunstenaars.

Ook in dit museum
Kunst

Event details

  • Ludwig Forum
  • 23.08.2020
  • 10:00 bis 17:00

Contact event manager

1 2 3 4