Skip to content
AIS3 - Astroparticle Immersive Synthesizer: a 444 channel immersive installation with illuminated loudspeakers translating the cosmic events messured in the Antarctic Iceshield by the IceCube Observtory.

AIS³ [aiskju:b], Tim Otto Roth

AIS³ is een licht- en klanklaboratorium van de conceptkunstenaar, componist en schaduwkunstonderzoeker Tim Otto Roth, dat zijn bezoekers tot diep in het universum meevoert.

De bezoeker treedt binnen in een donkere, met klanken gevulde ruimte. Ze breken als een zacht ruisen van de zee tegen de wanden van de ruimte, dan weer bewegen ze zich als losse klanken door de installatie, waarin tot slot een doordringend ruisen aanzwelt dat zachtjes weer wegebt. Ondanks de verschillende toonhoogtes en volumes, die ook door middel van de kleuren van de luidsprekers worden aangegeven, vult de ruimte zich met een meditatieve rust. Geheel omgeven door het klanklandschap ondergaat de bezoeker een onvergelijkbare lichamelijke sensatie.

Deze fascinerende klanksculptuur opent ons een nieuwe wegen naar een natuurkundig fenomeen. De ruimte vullende installatie bestaat uit 444 geïllumineerde luidsprekers, die door Roth zelf ontwikkeld en samen met astrodeeltjesfysici van de RWTH Aken gebouwd werden. Met zijn afmetingen is de installatie als het ware een verkleinde versie van de neutrinodetector IceCube, die met het oog niet waarneembare, door “spookdeeltjes” (neutrino’s) veroorzaakte lichtflitsen diep in de dikke ijslagen van de zuidpool meet.

Ook in dit museum
27.09.19 – 26.01.20
Kunst

Event details

  • Ludwig Forum
  • 06.09.2019
  • 10:00 bis 17:00

Contact event manager

1 2 3 4