Skip to content

Colofon

Verantwoordelijk uitgever vlg. § 5 TMG:

Region Aachen Zweckverband
Rotter Bruch 6
52068 Aachen

Vertegenwoordigd door:
Directeur Prof. Dr. Christiane Vaeßen
Verbondssecretaris: Landrat Stephan Pusch
Voorzitter verbondsraad: Dr. Hanno Kehren
Verbondsvoorzitter: regeringscommissaris Gisela Walsken

Contact

Telefoon: +49 241 927 8721-51
Telefax: +49 241 927 8721-20
E-Mail: kulturbuero@regionaachen.de

Angaben zur Berufshaftpflichtversicherung

Name und Sitz des Versicherers:
GVV – Kommunalversicherung VVaG
Postfach 400651
50836 Köln

Verantwoordelijk voor de inhoud vlg. § 55 lid 2 RStV

Susanne Ladwein, Julia Schaadt
Region Aachen Zweckverband
Rotter Bruch 6
52068 Aachen

Texte und Bilder: Partnermuseen

Foto’s
BEGAS HAUS – Museum für Kunst und Regionalgeschichte Heinsberg
Frank Jankowski
Burgenmuseum Nideggen
Burgenmuseum Nideggen/Kreis Düren
Columbus earth center
©Columbus earth center
Continium discovery center
©Continium discovery center
Cube Design Museum
©Cube design museum
de Vondst Heerlen
eigen archief De Vondst
Deutsches Glasmalerei-Museum Linnich
Stefan Johnen
Energeticon gGmbH
Dominik Ketz
IKOB- Museum für zeitgenössische Kunst
IKOB- Museum für zeitgenössische Kunst
KuK Monschau
Karin Handrich
Kunsthaus NRW Kornelimünster
Carl Brunn
Leopold-Hoesch-Museum Düren
Peter Hinschläger
Ludwig Forum für internationale Kunst
Carl Brunn Aachen
LVR-Freilichtmuseum Kommern
Hans-Theo Gerhards, LVR-Freilichtmuseum Kommern
LVR-Industriemuseum Euskirchen; Tuchfabrik Müller
Helmut Dahmen
Museum Vieille Montagne Kelmis
Museum Vieille Montagne Kelmis/Martin Roehn (Außenbilder Museum)/ Geoffrey Coonen (Austellungsbilder)
Museum Zinkhütter Hof
B. Dautzenberg
Museum Zitadelle Jülich
Bernhard Dautzenberg (Museum),Christoph Fischer (Ausstellung)
Nederlands Mijnmuseum
ElevenMedia
Papiermuseum Düren
Peter Hinschlaeger
Römerthermen Zülpich- Museum der Badekultur
Axel Thünker,(c)LVR-ZMB_D. Schmitz,(C)SWM_Jorge Royan,(c)Römerthermen Zülpich_L. Klug
Schunck Heerlen
Anne Jannes
Stadtmuseum Düren
Stadtmuseum Düren
Stadtmuseum Eupen
Willi Filz (Wollroute),Stadtmuseum Eupen
Suermondt- Ludwig-Museum
Peter Hinschläger
Thermenmuseum Heerlen
Marcel van Hoorn
Töpfereimuseum Raeren
Töpfereimuseum Raeren – Christian Charlier, XACT Production
vogelsang ip gemeinnützige GmbH
Vogelsang IP-Roman Hövel

Realisatie van deze website

Webdesign: Herr Kruse visuelle Kommunikation Brabantstraße 46 52070 Aachen, www.herr-kruse.de /onder gebruikmaking van elementen uit de brochure (design: Büro G29)
Onderhoud CMS: WordPresswartung.de

Geschillenbeslechting

De Europese Commissie stelt een onlineplatform voor geschillenbeslechting (ODR) beschikbaar: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Ons e-mailadres vindt u verder boven in het colofon.

Wij zijn niet bereid, noch ertoe verplicht om aan geschilprocedures bij een ander instituut voor consumentengeschillen mee te werken.

Aansprakelijkheid voor webcontent

Overeenkomstig § 7 lid 1 van het Duitse Telemediengesetz (TMG) zijn wij als eigenaar-beheerder van deze website naar algemene wettelijke bepalingen voor onze eigen content verantwoordelijk. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn we echter niet verplicht om door derden verstrekte en/of opgeslagen gegevens te controleren of naar aanwijzingen te zoeken die op een onrechtmatige daad duiden.

Dit laat onverlet de verplichting tot het verwijderen van informatie of de blokkering van het gebruik daarvan naar algemeen wettelijke bepalingen. De aansprakelijkheid voor onrechtmatigheden treedt echter niet eerder in werking dan met het tijdstip waarop wij daarvan kennis hebben kunnen nemen. Bij het bekend worden van een eventueel onrechtmatig gedrag zullen wij de content in kwestie onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Onze website bevat links naar externe websites van derden. Op de inhoud daarvan hebben wij geen invloed. Daarom zijn wij op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze externe websites. Daarvoor is te allen tijde uitsluitend de eigenaar-beheerder van de betreffende website(s) verantwoordelijk. De verlinkte websites werden op het tijdstip van hun verlinking op mogelijke onrechtmatigheden gecontroleerd. Daarbij hebben wij geen onrechtmatigheden kunnen ontdekken.

Een voortdurende inhoudelijke controle van de verlinkte websites, zonder een concrete aanwijzing dat er van onrechtmatigheden sprake zou kunnen zijn, kan van ons in redelijkheid en billijkheid niet worden verwacht.

Auteursrechten

De door de websitebeheerder geproduceerde en op deze website gepubliceerde content en werken vallen onder het Duitse auteursrecht. Voor vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en alle andere vormen van hergebruik die onder wettelijke bepalingen van het auteursrecht vallen, is steeds de schriftelijke toestemming van de desbetreffende auteur of producent vereist. Downloads en kopieën van deze website mogen allen voor privédoeleinden gebruikt worden. Het commerciële gebruik is niet toegestaan.

De beheerder van deze website respecteert de auteursrechten van derden voor content die niet door hem zelf werd geproduceerd. Waar dit het geval is, wordt dit duidelijk aangegeven. Mocht u desondanks een schending van auteursrechten van derden op deze website ontdekken, verzoeken wij u ons dit kenbaar te maken. Zodra wij daarvan kennisnemen, wordt de betreffende content verwijderd.